Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Muhammed Arslan 29 puan
I. Varoluşçu felsefe, insanın durumlar karşısında takındığı tavırla “varolma”ya başladığını savunur.
II. Namaz Allah’a kulluğun bir ikrarı, diğer bütün ibadetlerin sentezidir.
III. ‘‘Trahom” göz kapaklarını ve korneayı saran, bulaşıcı bir göz hastalığıdır.
IV. Motor, adayı kıyılarken adanın ağzı kalabalık mağaraları köpür köpür köpürerek Kocadağ’ın suratına deniz tükürdü.
Numaralanmış cümleler, aşağıdakilerden hangisini örneklemez?
Boş Bırak
I. ‘‘Düşünen Adam’’ heykeli
II. ‘‘Mona Lisa’’ tablosu
III. Rodrigo’nun Gitar Konçertosu
IV. “Yaban” romanı
Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış yapıtların ortak özelliği değildir?
Boş Bırak
I. Şair Evlenmesi
II. La Fontaine fablları
III. Otuz Beş Yaş
IV. Çalıkuşu
V. Cimri
Numaralanmış sanat metinleri türlerine göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
Boş Bırak
Önce naz, sonra söz ve sonra hile
Sevilen, seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Şair Şeyhi’nin mesnevi nazım şekliyle yazılmış ünlü eseri “Harname”de öküzlere özenen bir eşeğin hikâyesi anlatılır ve eser şu beyitle sona erer: “Bâtıl isteyü haktan ayrıldım Boynuz umdum kulaktan ayrıldım”
Bu parçada anlatılan durumu en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Sanatsal metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
• Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
• Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
• Bilimsel Metinler
• Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler
Aşağıdakilerden hangisi, bu metin türlerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
Kadrini seng-i musallada bilüp ey Bâki
Durup el bağlayalar karşında yârân saf saf
Bu dizelerin aşağıdaki edebiyat geleneklerinden hagisinin özelliklerini taşıdığı söylenebilir?
Boş Bırak
“Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten”
Bu dizeler teması ve söyleyiş özelliği dikkate alındığında aşağıdaki hangi dönemin zihniyet ve söyleyiş özelliklerini yansıttığı söylenir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi kurmaca metindir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, sanatsal metinlerde kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz