Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Üveys Ünal 60 puan
Uyuyamayacaksın
Memleketinin hali
Seni seslerle uyandıracak
Oturup yazacaksın
Çünkü sen artık o eski sen değilsin
Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin,
Durmadan sesler alacak
Sesler vereceksin
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketinin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku girmez ki
Uyuyamayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur metin sade
Çalacaksın
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
   Ben kendi hâlimde gezip tozarken
Bak gözümden akan yaşıma benim
Sevgili yârimden imdat umarken
Bak neler getirdi başıma benim
Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
   Kara gözlüm bu ayrılık yetişir
İki gözüm pınar oldu gel gayrı
Elim değse akan sular tutuşur
İçim dışım yanar oldu gel gayrı
Bu dörtlüğün teması nedir?
Boş Bırak
   Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
   Hülyana karışmasın ne şehir, ne de çarşı,
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı,
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
Mademki kara bahtın adını koydu çoban!
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
   Ben senin en çok gülüşünü sevdim
Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran
Unutturur bana birden acıları, güçlükleri
Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
   Yaşım yetmiş iki, usandım gel-git;
Bini buldu burda yediğim zılgıt.
Eğer diyeceksen: ‘‘Bana ne, öl git!’’
Oğlumun bir oğlu oldu hâkim beğ.
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
   Evvel bahar yaz ayları doğanda
Akar deryalarda sel yavaş yavaş
Sefil bülbül feryat edip ötende
Açılır bahçemde gül yavaş yavaş
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
   Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış
Nurlu ihtiyarın yanaklarında.
Yapraktan saçını yerlere yaymış,
Sonbahar ağlıyor ayaklarında.
Süzüyor ufukta bir kızıl yeri,
İçi karanlıkla dolu gözleri;
Alnında akşamın ince kederi,
Sessizliğin sırrı, dudaklarında.
Bu dizelerde hangi söz sanatları vardır?
Boş Bırak
   Karşıt durumların, olayların, düşüncelerin, bir arada belirtilmesi sanatına tezat denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı vardır?
Boş Bırak
  Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyiş yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz