Tebrikler! Testin en başarılı üyesi furk 52 puan
Düşmanıyım ben de cılız güzelliklerin
Rüzgâr! Bu dağ başlarında çırpınan serin
Kanatların gökyüzüne akan bir seldir
Bana kudret ve cesaret veren bir eldir
Beşerilikten uzaktayım senin ülkende
Senin gibi azamete aşıkım ben de
İşte rüzgâr! Senin gibi ben de deliyim
Islıklarım senin gibi inlemelidir
Herkes beni ürpererek dinlemelidir
Rüzgâr sana, yalnız sana benzemeliyim
Bu dizeler ve ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Cevr odu yaktı beni yanımda durma ey gönül
Bir tutuşmuş ateşim kurbu civârımdan sakın
Bu dizelerdeki altı çizili bölümde aşağıdaki sanatların hangisi vardır?
Boş Bırak
Gökyüzünde İsa ile
Tur Dağında Musa ile
Elindeki âsâ ile
Çağırayım Mevlam seni
Bu dizelerde Hz. İsa ve Musa'nın basından geçen olaylar anımsatılmıştır.
Buna göre, yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde redif vardır?
Boş Bırak
Ay suda bestelerken en güzel şarkısını
Kürekler suya en derin şiirini yazdı
Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
bana göre değil kavga
uygarlığın kriz noktasında
gurbet kokan bir hayatım var benim
93 harbinden kalma sokaklarında
ikindi sonrası sirenler çalar
eritir dağların kirli karını
susuz bir denizde hırçın dalgalar
deler karanlığın kulak zarını
Bu dizelerde ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır?
Boş Bırak
Gelmeden güz gel gülüm gülzâre güller vaktidir
Bir-güman ger gelse ol mevsim fenâdır gül sana
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
senin gözlerin dram; oysa ağlatan benim ben dilenci, sen sultan; sevgi dağıtan benim sen ısık ben karanlık ve aydınlatan benim bu ölümüm sen hayat; cana can katan benim
Bu dizelerle ilgili olarak;
l. Lirik şiire özgü nitelikler vardır.
ll. Düz kafiye özgüsü ile yazılmıştır.
lll. Tezat sanatı yapılmıştır.
lV. "benim" sözcüğü ile cinas yapılmıştır.
V. şair, yaşanan gerçekliğe bağlı kalmıştır.
yargılarının hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
Boş Bırak
Söyle, nasıl asarım pişmanlık dağlarını
Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere
Kim giydirir başıma tacını nihâyetin
Kim takar bileğime hürriyet künyesini
Karada balık gibi nasıl yaşarım, söyle
Bu dizelerde;
l. istifham (soru sorma) sanatı
ll. teşbih sanatı
lll. iç kafiye
lV. tam kafiye
V. hece ölçüsü
kavramlarının hangilerine örnek yoktur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kaside nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz