Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hastalık takip 104 puan
----, 2. Dünya Savaşı’nın olumsuz sonuçlarının yansıması olarak 1950’lerde özellikle Fransa’da yaygınlık kazanmıştır. Bu tiyatro bir çelişkiler, karşıtlıklar toplamının sahneye yansıtılmasıdır. Oyun kişileri hiçbir yere ve ortama ait değillerdir; diyalog biçiminde kurulmuş konuşmalar birbirini karşılamaz ya da neden-sonuç ilişkisiyle ilerlemez. Bir olay dizisi yoktur, oyunlardaki ilerleyişe rağmen dramatik anlamda bir gelişmeden söz edilemez.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Kurucusu Alman Bertold Brech’tir. Türk edebiyatında ilk örneğini Haldun Taner, “Keşanlı Ali Destanı” adlı eseriyle vermiştir. Seyirciye toplumsal bilinç kazandırmak, onu uyarmak, çevresindeki yolsuzlukları, aksaklıkları göstermek amacında olan bir tiyatro türüdür.
Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinlerden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan’ın en önemli komedya sanatçısıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurlarından değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
I. Karagöz bir gölge oyunudur.
II. Adı bilinen ilk Karagöz oynatıcısı Şeyh Küşteri kabul edilir.
III. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri şive taklitlerine dayanan anonim ürünlerdir.
IV. Meddah, tek kişilik bir tiyatro türüdür.
V. Orta oyununda asıl güldürüyü Pişekâr sağlar ve Pişekâr cahil, köylü tipini temsil eder.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro türlerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Sahne
II. Kafes
III. Yeni dünya
IV. Kulis
V. Palanga
Yukarıdaki numaralı terimlerden hangisi orta oyununun oynandığı alana verilen isimdir?
Boş Bırak
Karagöz oyununda perdeye yansıtılan görüntülere ----, oyunu oynatan kişiye ---denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Karagöz ve orta oyununun bölümleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Gösteri sanatının dallarından ----, sözsüz tiyatro oyunudur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz