Tebrikler! Testin en başarılı üyesi tuba toprak 76 puan
Aşağıdakilerden hangisi “Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlar (1940-1960)” için yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlar (1940-1960)” arasında yer almaz?
Boş Bırak
Cibali dendi mi
aklıma siz gelirsiniz, kadınlar
kiminizin beş çocuğu,
kiminizin nar gibi yanakları var.
Kiminiz kocasız kalmış
kiminiz ihtiyar
kiminiz daha körpe henüz
Bana umulmadık,
eskimiş türküler düşündürür
siyah başörtüsü altında yüzünüz
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Engereğin dişlerine işledim,
Ağu dişlerine
Oluklu, çentik
Ve vurgun,
Gözleri bir çift cehennem
Burnuna kan tütmüş
Pars bıyığına…
Dağın pulat yüreğine işledim,
Şimşeğin masmavi usturasına
Sevdanı usul-usul
Sevdanı mısra-mısra
Lo ben seni hapislerde sevmişim,
Ben seni sürgünlerde
Yurdum benim şahdamarım
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu şiir aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılardandır. Toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazan sanatçı, Nazım Hikmet havasında şiirler yazmıştır. Zamanın Batı’da moda olan dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımlarının etkilerini şiirine yansıtmıştır. S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Halkın azını aldatırsınız
Her zaman,
Halkın çoğunu aldatırsınız
Zaman zaman
Ama halkın tümünü?
Hiçbir zaman
Hiçbir zaman
Toplumcu şiir zevk ve anlayışıyla yazılan bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi toplumcu şiir zevk ve anlayışına uygun değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
En dar en karanlık sokaklar
Çok yakında bir gün
Çok yakında bir gün
Bayramlaşıp ışıyacaklar
Hürriyet giyecek altın ayaklar
Cahit Irgat
Bu dizeler biçim ve içerik yönünden değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(Biçim // İçerik)
Boş Bırak
“Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlar (1940-1960)” biçim bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisiyle ortaklık gösterir?
Boş Bırak
Aşağıdaki şairlerin hangisinde Nazım Hikmet Ran’ın etkisi yoktur?
Boş Bırak
İlk şiiri “Köylülerime” 1943’te Yurt ve Dünya’da; diğer şiirleri Ülkü, Ant, Gün, Söz, Yağmur ve Toprak, Yeryüzü gibi dergilerde yayınlanmıştır. Üniversite öğrenciliği sırasında Ant dergisini yönetenlerden biri olmuştur. Şiirleri 1951’e kadar toplumcu dergilerde görülmüştür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz