“Ayşe, Mehmet, Zeynep, Deniz canlı olduğuna göre bütün insanlar canlıdır.”
Bu akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
Boş Bırak
I. Bu turu ya geçeriz ya da geçemeyiz.
II. Bardak aynı anda hem dolu hem boş olamaz.
III. Arabada benzin vardır veya yoktur.
IV. Yağmurun oluşabilmesi için buharlaşma gerekir.
Bu önermelerden hangileri üçüncü halin imkânsızlığı ilkesine örnek oluşturur?
Boş Bırak
“Anladım ki hiç kimse sen değil.” dizesi;
I. Özdeşlik
II. Çelişmezlik
III. Üçüncü halin imkânsızlığı
ilkelerinden hangilerine örnek oluşturur?
Boş Bırak
“Başarılı olmak için düzenli çalışıp tekrar yapmak gerekir.”
önermesi aşağıdaki ilkelerden hangisine örnektir?
Boş Bırak
Aristoteles mantığın kurucusudur.
Aristoteles mantığın kurucusu değildir.
Bu iki önermenin aynı anda doğru olamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Her çocuk tatlıdır. Bilge çocuktur. Öyleyse Bilge de tatlıdır. Bu akıl yürütmenin geçerli olması için “tatlı” teriminin ilk öncüldeki anlamıyla sonuç önermesindeki anlamının aynı olması zorunludur.
Bu durum, akıl yürütme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru ya da yanlış bir yargı içermektedir?
Boş Bırak
Mantık doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran bir disiplindir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantığın inceleme alanına girmez?
Boş Bırak
Yargıların doğru ya da yanlış olmasına mantıkta ne ad verilir?
Boş Bırak
Mantık sözcüğü, Arapça konuşmak anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir.
Bu durum, mantığın aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösterir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu deney ve gözleme başvurmadan bilinebilir?
Boş Bırak
I. Bu hassas süreçte mantıklı hareket etmek gerekir.
II. Aristoteles mantıkla ilgili görüşlerini Organon adlı eserinde dile getirmiştir.
III. Mantık, daima bilimlerin yol göstericisi olmuştur.
Bu cümlelerin hangilerinde “mantık” terimi “doğru ve tutarlı düşünme” anlamında kullanılmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz