Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir mantık hatası yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki yargılarından hangisinin anlamı diğerlerinden daha belirsizdir?
Boş Bırak
Klasik mantıkta önermeler sözel olarak ifade edildiği için anlam belirsizlikleri genel doğrulara ulaştırmayı zorlaştırmaktadır. Modern mantığın kurulmasıyla birlikte bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkmış, mantıkta evrensel bir dil oluşturulmuştur.
Buna göre modern mantıktaki hangi uygulama mantıkta evrensel bir dil oluşturmada etkili olmuştur?
Boş Bırak
Bu çorba çok tuzlu olmuş.
Benim çayım biraz demli olsun.
Bu ev oldukça geniş.
>Verilen örneklerde altı çizili ifadelerin, anlamı belirsizleştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgusal bir tartışma konusudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki yargıların hangisi üzerine yapılan bir tartışmada karara varma olasılığı daha azdır?
Boş Bırak
Gerek günlük yaşamımızda gerekse felsefe, sanat, siyaset ve bilim alanında fikirlerimizi savunmak ve karşıt fikirleri çürütmek için akıl yürütmelerde bulunuruz. Bu akıl yürütmelerde amaç sorgulamak ve doğruyu yanlıştan ayırıp, herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir karar noktasına ulaşmaktır.
Bu parçada ifade edilen amaca ulaşmada etkili olan yol aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Boş Bırak
Kavramların anlaşılmasını sağlamak için “Nedir?” sorusunu sorarız. Böylece dili daha açık hale getirerek iletişimi kolaylaştırırız.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Duyu verilerini zihnin kategorilerine yerleştirerek algılama işlemine ne ad verilir?
Boş Bırak
Bir sözcüğü tanımlamaktaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde anlama daha kolay gerçekleşir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sözel tartışmada başvurulan bir yöntem değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz