Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hasan arıkan 60 puan
Güdülenme süreci, bireyin kendini tanıma sürecidir. İnsanoğlu yapabildiklerini gördükçe kendine daha fazla güven duyacak ve hedefi yükselecektir. Hayatın genel akışına karşı, kendi istekleri için hareket eden insanların hedefi; nihayet kendini gerçekleştirmektir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren insanın bir özelliği olabilir?
Boş Bırak
“Su içmek isteyen birey, aslında gözlemleyemediğimiz pek çok fizyolojik süreç yaşar. Önünde duran bardaktaki suya, ilk hamlesinden suyu bitirene dek yaşadığı bu süreçteki gözlemimizden, fazla miktardaki hızlı su tüketimini; “amma da çok susamış” diye yorumlamamız gibi. Aslında birey çok susamamış olabilir. Sadece yolculuk öncesi hazırlık amacıyla, fazla miktarda suyu, aniden tüketmiş olabilir, kim bilir?”
Parçada insan davranışlarına ilişkin anlatılmak istenen temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kedilerin beyin aktiviteleri üzerinde yapılan fizyolojik bir araştırmada, sinir sistemleri ve davranış ilişkisi incelenmiştir. Beyni elektriksel olarak uyarma deneyi olarak bilinen bu deneyde, kedinin beyninin bir bölümüne elektrot yerleştirilmiştir. Kedi; elektrik şokuna bağlı iken; önce, önünden geçen fareye kayıtsız kalmıştır. Beyin bölgesindeki elektrotun yeri değiştirildiğinde ise bu kez araştırmacıya saldırgan davranışlar sergilemiştir.
Bu araştırma ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada, yeni doğan maymunları, önce annelerinden, sonra diğer maymunlardan ayırmışlar; verecekleri tepkileri ölçmek üzere, maymunlara fotoğraflar göstermişler. Yeni doğan maymunlar, ilk zamanlarda, sadece maymun fotoğrafına ilgi göstermiştir. Maymunların 3 yaşına geldiklerinde, maymun resimlerine karşı farklı tepkiler gösterdikleri görülmüştür.
Parçadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Çocukların dil gelişimi; süreç içinde, belli aşamaların gerçekleşmesiyle oluşmaktadır. 1 haftalıkken yalnızca ağlayarak kendini ifade edebilen bebek, 2. ayın sonunda cıvıldamaya; gak, guk sesleri çıkarmaya başlar. 6. ayda hecelerken, 2.5 yaşında içinde bulunduğu kültürün dilini kazanmaya başlar.
Parçada anlatılmak istenen temel gelişim ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ergenlik dönemi başında, kızların boyu bir anda uzamaya başlar. 5. ve 6. sınıfta kız-erkek çocukları arasındaki boy farkı kayda değerdir. Ancak ergenlik döneminin sonuna doğru, bu durumun tersine döndüğü görülmektedir.
Parçada anlatılan temel gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Piaget, bilişsel gelişim kuramında; zekayı, çevreye uyum yeteneği veya bir soruna çözüm üretmek olarak tanımlamaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Piaget’in, zihinsel gelişim ilkeleri ile ilgili doğru bir ifadedir?
Boş Bırak
İnsanoğlu, avcı-toplayıcı dönemde doğa ile mücadele adına çeşitli silahlar üreterek, hayatta kalmaya çalışmıştır. Bugün itibariyle, şartlar değişmiş olmasına rağmen; hala ateşli silah bulundurma alışkanlığından vazgeçmemiştir. Bu durumda çevresel koşullar değişse bile mevcut davranışın değişmediğini görmekteyiz.
Aşağıdakilerden hangisi, çevresel koşulların etkisi sonucu ortaya çıkmış bir davranış değildir?
Boş Bırak
Ergenlik kişilik oluşumunu etkilemektedir. Ergenlik dönemine girme yaşı, bireysel farklılıklar gösterir. Bu dönemdeki kişiler dış görünüşlerine ilişkin olumlu veya olumsuz düşünceler geliştirir. Bazıları için ergenlik değişimleri bir övgü sebebi iken, ergenliğe geç girenlerde durum bir baskı unsuru veya saplantıya dönüşerek, güven problemi yaratabilir.
Parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın ergenlik dönemine giren çocuklarına yönelik sergilemesi gereken davranışlardan biridir?
Boş Bırak
İnsan; biyo-psiko-sosyal varlık olarak tanımlanırken; burada, davranışlarının karmaşıklığı vurgulanmaktadır. Genel anlamda, bir davranışı etkileyen pek çok süreçten, hangisinin, dominant nitelikte olduğunu kestirmek zordur.
Aşağıdakilerden hangisi davranış ve nedeni konusunda diğerlerinden, farklı bir örnektir?
Boş Bırak
Egocentrik (benmerkezci) düşüncenin en belirgin yaşandığı dönem; ergenlik dönemidir. Bu dönemde gençlerin; dünya umurunda olmadığı gibi, istek, duygu ve hazları davranışın temel belirleyicisi durumundadır. Bu nedenle gençler kurallara uymakta zorluk çekerler, kendilerine öğüt verilmesinden hoşlanmazlar.
Parçadan çıkarılabilecek temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz