Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nuran 10 puan
Klasik mantıkta “Bu ağaç çok güzeldir.” gibi bir önermenin doğruluğu tartışma konusu olabilirken aynı önerme sembolik mantıkta “p” gibi bir önerme sembolüyle gösterildiğinde önermenin doğruluğuna ilişkin tartışma ortadan kalkmakta ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak önermeler elde edilebilmektedir.
Buna göre sembolik mantıkla birlikte aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir?
Boş Bırak
“Felsefe dersi 11. sınıfta okutulmaktadır.” önermesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. İyi, kötülüğün kaynağı değildir.
II. Ancak ve ancak iyi bir insan mutlu olur.
III. Dürüstlük temel bir erdemdir.
Bu önermelerden hangileri sembolleştirildiğinde bileşik yapıda olur?
Boş Bırak
“Ağaç yeşildir.” (p) önermesi hem klasik hem de sembolik mantıkta basit yapıda iken “Ağaç yeşil değildir.” (∼p) önermesi klasik mantıkta basit, sembolik mantıkta bileşik bir önermedir.
Buna göre bir önermenin sembolik mantıkta bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki önermelerden hangisi basit yapıdadır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk denetlemesi yapılamaz?
Boş Bırak
“Ankara, Konya ve Isparta şehirdir.” önermesinin sembolik mantıktaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde değilleme eklemi ana eklemdir?
Boş Bırak
Elektrikler kesilirse maçı izleyemeyiz.
Maçı izliyoruz. Öyleyse elektrikler kesilmedi.
Bu çıkarım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sembolleştirilmiştir?
Boş Bırak
Bir varlık canlıysa beslenir.
Taş canlı değildir.
O halde taş beslenmez.
Çıkarımında aşağıdaki sembollerden hangisi kullanılmaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz