Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ahmet tarıkahya 654 puan
Bilimsel bilginin özellikleri ve bilgiye ulaşma yollarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Bir öğretmen, adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile yüzey gerilimini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğretmen, bu amaçla hazırladığı ders planında,
I. bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde durabilmesi,
II. dereceli silindire konan bir suyun yüzeyinin kısmen eğrisel olması,
III. çok büyük tonajlı bir geminin yüzmesi,
IV. tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç toplu iğnenin tek tek, dikkatli bir şekilde konulduğu hâlde suyun taşmaması
olaylarından hangilerini örnek olarak kullanabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili,
I. Hareket hâlindeki bir otobüse doğru uçan sineğin otobüsün camına çarpıp ezilmesi olayında; cam sineğe, sineğin cama uyguladığından daha büyük bir kuvvet uygular.
II. Masa üzerinde dengede duran bir kitabın ağırlığıyla masanın kitaba uyguladığı tepki kuvveti aynı büyüklüktedir.
III. Bir çekiçle çivinin duvara çakılması olayında; çekiç çiviye, çivinin çekice uyguladığından daha büyük bir kuvvet uygular.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kütleleri birbirine eşit iki kişiden Ebru, Ekvator üzerindeki bir kentte; Burcu da Ankara’da, yere göre hareketsiz durmaktadır.
Yerin dönme eksenine göre,
I. Ebru’nun açısal hızı Burcu’nun açısal hızından büyüktür.
II. Ebru’nun açısal momentumu Burcu’nun açısal momentumundan büyüktür.
III. Ebru’nun eylemsizlik momenti Burcu’nun eylemsizlik momentinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Elektronik devre elemanlarının işlevleriyle ilgili,
I. Transistör, elektrik sinyalini yükseltir.
II. LED, elektrik enerjisini ışığa dönüştürür.
III. Fotodiyot, elektronik devrelerde ışık üretir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki dalgalardan hangisi, hem enine hem de boyuna dalga özelliğini içinde barındırır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Derinliği her yerde aynı olan su leğeninde oluşturulan su dalgalarının frekansı 12 Hz ve dalga boyu π dır. Bu dalgalara, saniyede 2 kez döndürülen stroboskopla bakıldığında dalga tepeleri duruyormuş gibi görünüyor.
Duran dalga tepelerinden peş peşe gelen ikisi arasındaki uzaklık π/3 olarak ölçüldüğüne göre, bu stroboskopun yarık sayısı kaçtır?
Boş Bırak
Renk kuramına göre, ışığın ve boyanın renklerinden her biri üç farklı rengin değişik oranlarda birleşimi ve karışımı ile açıklanır
>Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ışık rengini açıklamakta kullanılan üç renkten biridir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Kütlesi m olan bir parçacık 0,6 c hızıyla giderken göreli kinetik enerjisi kaç mc2 olur?
(c : ışık hızı)
Boş Bırak
   
Boş Bırak
Boş Bırak
Maddelerin atomik yapılarının araştırılmasında genel olarak X-ışınlarının kullanılması tercih edilmektedir.
Bu tür araştırmalarda gama ışınlarının tercih edilmeme nedeni,
I. Gama ışınları madde atomlarının elektronları tarafından soğurulur.
II. X-ışınları, gama ışınlarından daha az hızla yayılır.
III. Gama ışınlarının dalga boyları, X-ışınlarından daha küçüktür.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Yıldızlar, yaşam döngülerinin sonunda değişik isimlerle adlandırılan gök cisimlerine dönüşmektedir.
Buna göre,
I. nötron yıldızı,
II. beyaz cüce,
III. kara delik
olarak adlandırılan gök cisimlerinden hangileri, bir yıldızın yaşam döngüsü sürecinde oluşmuş olabilir?
Boş Bırak
Doğadaki temel kuvvetlerden biri olan çekirdek kuvvetleriyle ilgili,
I. Yeğin çekirdek kuvvetleri hadronlar arasında ortaya çıkar.
II. Çekirdek kuvvetleri atom altı parçacıkların yüküne bağlıdır.
III. Çekirdek kuvvetleri çekirdekte protonlar arası elektrostatik itme kuvvetini dengeler.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz