Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Bilal Yaman 61 puan
Büyük patlama teorisine göre;
I. Evrenin bir başlangıcı vardır.
II. Evren genişlemektedir.
III. Evren oluşmadan önce aşırı sıcak ve yoğun bir haldedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Büyük patlama teorisini;
I. Evrende belli miktar hidrojen, helyum gibi hafif elementlerin varlığı
II. Yapılan deneyler sonucunun hidrojen ve helyumun evrendeki oranı ile örtüşmesi
III. Evrenin eş yönlü genişlemesi
yargılarından hangileri doğrulamaktadır?
Boş Bırak
Hubble yasasına göre;
I. Evren küçülmektedir.
II. Galaksilerin Dünya"dan uzaklaşma hızı Dünya"ya olan uzaklıklarıyla ters orantılıdır.
III. Galaksiler birbirinden uzaklaşmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Büyük patlama teorisinin açıkladığı kozmik fon ışınımı ile ilgili;
I. Evrenin her yerinden eşit şiddetle gözlenir.
II. Kara cisim ışımasıdır.
III. En kısa dalgaboylu ışımadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
“Büyük patlamadan 3.105 yıl sonra daha önceleri yüksek yoğunluktaki elektronlar ve fotonlar nedeniyle yol alamayan ışık evrende yayılmaya başlamış fotonlar serbest kalıp evrenin ilk elektromanyetik sinyalini oluşturmuşlardır.”
Büyük patlama teorisinin bu şekilde açıkladığı ışınım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Leptonlar ile ilgili;
I. Temel parçacıkların en hafifidir.
II. Zayıf nükleer kuvvetlerle etkileşime girerler.
III. Proton bir leptondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Baryonlar ile ilgili;
I. Nötron bir baryondur.
II. İki kuarkın birleşmesiyle oluşur.
III. Parçacıklar içinde en ağır olandır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Temel parçacıklar ile ilgili;
I. Pauli dışarlama ilkesine uyarlar.
II. Yükleri elektronun –1, 0, 1 katı şeklindedir.
III. Bir kuark ve bir karşıt kuarktan oluşurlar.
yargılarından hangileri baryon ve mezonlar için ortak özelliktir?
Boş Bırak
Fotonlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Nötrinolar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Kuarklar ile ilgili;
I. Hadronların yapı taşıdır.
II. Temel taneciklerdir.
III. Spinleri sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda temel parçacıklar ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz