Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~hatice kavun 125 puan
Özdeş kare bölmelerden oluşan türdeş levha, O noktasından bir mile takılarak şekildeki kuvvetlerle dengelenmiştir.
Buna göre, levhanın ağırlığı kaç F dir?
Boş Bırak
Normal şartlarda, sıcaklığı 0°C nin altında olan bir miktar buz, yalıtılmış kaptaki su içerisine bırakılıyor.
Buna göre, buz kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki I, II ve III grafiklerinden hangileri gibi olabilir?
(Isı alışverişi sadece buz ve su arasındadır.)
Boş Bırak
Aynı maddeden yapılmış r yarıçaplı çember, daire ve kürenin sıcaklıkları eşit miktarda azaltılıyor.
Son durumda çember, daire ve kürenin yarıçapları sırasıyla r1, r2 ve r3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
Boş Bırak
Aynı doğrultuda hareket eden X, Y, Z araçlarından X in sürücüsü Y yi kendisiyle aynı, Z yi kendisine zıt yönde hareket ediyor görüyor.
Buna göre,
I. X ile Y zıt yönlerde hareket ediyordur.
II. X in hızı Z ninkinden küçüktür.
III. Y, Z yi kendisiyle aynı yönde hareket ediyor görüyor.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki fiziksel büyüklüklerden hangisi birimsizdir?
Boş Bırak
Yerden h2 kadar yükseklikten v hızıyla eğik atılan cismin izlediği yörünge şekildeki gibidir. h1=30 m olduğuna göre, h2 kaç m dir?
(Sürtünmeler önemsenmiyor. g= 10 m/s2)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Şekildeki K-N noktaları arasında denge konumu O noktası olan basit harmonik hareket yapan bir cisim M noktasından ok yönünde geçtikten 5 saniye sonra L den ilk kez geçiyor.
Buna göre, hareketin periyodu kaç s dir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Hızlandırıcı (VH) ve saptırıcı (VS) gerilimler uygulanmış paralel levhalarla kurulan şekildeki düzenekte hızlandırıcı levhalar arasına şekildeki gibi serbest bırakılan elektron, ekrana Oı noktasında çarpıyor.
Elektronun ekrana OOı arasında çarpması için,
I. VS yi azaltma
II. VH yi artırma
III. d yi azaltma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
Boş Bırak
Şekildeki kondansatörün levhaları arasında hava varken sığası C, yükü q ve uçları arasındaki potansiyel fark V dir.
Bu kondansatörün levhaları arasına dielektrik katsayısı havanınkinden daha büyük bir ortam konulduğunda C, q ve V değerleri nasıl değişir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz