I. Negatif yüklüdür.
II. Elektriksel ve magnetik alanda sapar.
III. Tüpün içindeki metalin cinsine bağlıdır.
Yukarıda verilenlerden hangileri katot ışınlarının özelliklerindendir?
Boş Bırak
Milikan yağ damlası deneyinde hangi sonuca ulaşılamaz?
Boş Bırak
Moseley'in yaptığı deneyde elementlerin özelliklerinin atom numarasına bağlı olması aşağıdakilerden hangi sonucu ortaya çıkarır?
Boş Bırak
Bir elektroliz devresinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
X+2 iyonunun 20 elektron vardır. X'in proton sayısı nötron sayısından 2 eksik ise X'in nükleon sayısı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Dalga boyu 250 nm olan ışığın frekansı kaç Hz'dir?
Boş Bırak
3,6.1012 Hz frekansına sahip bir baz istasyonunun ortama yaydığı enerji kaç Joule'dür?
(h : 6.10–34 J.s)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
n = 2 değerine sahip olan bir elementin aşağıdaki elektron bulut yoğunluklarından hangisine sahip olamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz