Aşağıda verilen unsurlardan hangileri hem çözünürlüğe hem de çözünme hızına etki eder?
I. Çözeltiyi karıştırmak
II. Sıcaklık
III. Temas yüzeyi
IV. Çözücü ve çözünenin cinsi
Boş Bırak
25 °C'de SrCl2'nin çözünme ısısı –47 kJ/mol kristal enerjisi ise –214 kJ/mol'dür.
Buna göre, SrCl2'nin hidratasyon enerjisi kaç kJ/mol'dür?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir gölden alınan 30 kg su örneği içerisindeki boraks derişimi 3 Ppm'dir.
Buna göre, karışımda kaç gram boraks vardır?
Boş Bırak
1,2M 400 mL MgSO4 çözeltisine 800 mL su eklenirse yeni çözeltinin derişimi kaç molar olur?
Boş Bırak
2 M 600 ml CaCI2 çözeltisi ile 1 M 1200 ml AICI3 çözeltileri karıştırılıp su ile 2000 ml ye tamamlanıyor.
Buna göre, [CI ] iyon derişimi kaç molar olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Yoğunluğu 1,2 g.mL–1 olan kütlece % 20'lik NaOH çözeltisinin derişimi kaç mol.L–1'dir?
(NaOH : 40 g/mL)
Boş Bırak
Boş Bırak
Deniz seviyesinde 80,8 gram KNO3 katısının 200 gram suda çözünmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı kaç °C'tır?
(KNO3 : 101, Kd : 1,86 °C/m)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz