Bir kalorimetre düzeneğinin sıcaklığını 1°C yükseltmek için 2 kkal ısı gerekmektedir. 9,2 gram C2H5OH (etil alkol) yakıldığında düzeneğin sıcaklığı 40°C artmaktadır.
C2H5OH ın bir molü yandığında açığa çıkan ısı kaç kkal’dir?
(O: 16, C: 12, H: 1)
Boş Bırak
Boş Bırak
C2H2 ve C2H6 gazlarının oluşum entalpileri sırası ile 54 kkal/mol ve – 20 kkal/mol dür.
Buna göre 0,2 mol C2H2 gazı yeterli miktarda H2 ile reaksiyona sokularak C2H6 elde edilirse, tepkimenin entalpi değişimi kaç kkal olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
CH4 ve C2H4 gazlarının molar yanma ısıları sırasıyla – 212 ve – 312 kkal dir.
CH4 ve C2H4 gazlarından oluşan bir karışımın 0,5 molü yakıldığında 113 kkal ısı açığa çıktığına göre, karışımdaki CH4 kaç mol’dür?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Oksijen gazı sabit basınçta ısıtılıyor.
II. Yemek tuzu suda çözünüyor.
III. Amonyak gazı suda çözünüyor.
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde başlangıca göre entropi artar?
Boş Bırak
Yalıtılmış bir kapta bulunan 60°C deki m gram saf suya –10°C deki m gram buz parçası atılarak ısı dengesi kurulması bekleniyor.
Buna göre, ısı dengesi kurulduğunda,
I. 0°C de su - buz dengesi oluşmuştur.
II. 10°C de su oluşmuştur.
III. Kaptaki toplam su kütlesi 2 m gram olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Cbuz : 0,5 kal/g°C , Csu : 1 kal/g°C , Le : 80 kal/g)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz