Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nur saraçoğlu 66 puan
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi polar özellik gösterir? (1H, 6C, 8O, 16S, 35Br, 7N)
Boş Bırak
Aşağıdaki moleküllerden hangisi kalıcı dipol karaktere sahiptir? (1H, 5B, 6C, 8O, 16S)
Boş Bırak
F2 molekülü için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (9F)
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekülleri arasında sadece indüklenmiş dipol etkileşimleri bulunur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda çözündüğünde su molekülleri ile hidrojen bağı oluşturamaz?
Boş Bırak
I. CHCl3
II. PCl3
III. CCl4
Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin yapısında kalıcı dipollük vardır?
(1H, 6C, 15P, 17Cl)
Boş Bırak
I. X2K, polar kovalent ise, X ve K ametaldir.
II. YX iyonik bağlı ise, Y ve X metaldir.
III. YT metalik bağ içeriyorsa Y – T bir alaşımdır.
X, Y, T, K atomları arasında oluşan moleküllerin içerdiği bağa göre yukarıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
I. Dipol - dipol etkileşim
II. Van der Waals
III. Polar kovalent bağ
Yukarıda verilen bağ türlerinden hangileri kimyasal bağ tanımına uymaz?
Boş Bırak
I. C2H5OH
II. CH3OCH3
III. C2H4(OH)2
Yukarıda verilen bileşikleri aynı sıcaklıktaki buhar basıncı (B.B) ve sudaki çözünürlüklerinin karşılaştırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(B.B // Çözünürlük)
Boş Bırak
7A grubu elementleri olan X, Y ve Z nin atom numaralarına göre sıralanışı Z > Y > X şeklindedir.
Buna göre,
I. Kaynama noktaları Z2 > Y2 > X2 dir.
II. Hidrojenli bileşiklerin asitlik kuvvetleri HX > HY > HZ dir.
III. Vander waals kuvvetleri X2 > Y2 > Z2 dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
X ve Y elementleri arasında elektron ortaklaşmasıyla kurulan bağ ile ilgili,
I. İyonik bağdır.
II. Bağ polar, molekül apolardır.
III. Bağ apolar, molekül apolardır.
yukarıda verilen yargılardan hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz