Tebrikler! Testin en başarılı üyesi irem kumsar 229 puan
Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişmeye örnek gösterilemez?
Boş Bırak
Aynı elementin nötr ve uyarılmış atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
X2+ : ................. 2p6
Y3+ : ................. 2p6
Z+ : ................. 3p6
Yukarıda X2+, Y3+ ve Z+ iyonlarının elektron dağılımlarının son orbitalleri verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z atomları ile ilgili, I. Değerlik elektron sayıları arasında, Y>X>Z ilişkisi vardır.
II. İyonlaşma enerjileri arasında, X>Y>Z ilişkisi vardır.
III. Atom çapları arasında, X>Y>Z ilişkisi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Kapalı eşit hacimli üç kaptan birinde 1 mol sodyum oksit katısı, diğerinde 1 mol arı su, üçüncüsünde ise 1 mol karbondioksit gazı normal koşullarda bulunmaktadır.
Buna göre kaplardaki maddeler için,
I. hacim,
II. toplam atom sayısı,
III. kütle
niceliklerinden hangileri eşittir?
(H=1, C=12, O=16, Na=23)
Boş Bırak
X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikte, elementlerin mol sayıları arasındaki ilişki grafikteki gibidir.
Buna göre,
I. 1. bileşiğin molekül formülü XY dir.
II. 2. bileşiğin basit formülü XY2 dir.
III. Bileşik çiftinde aynı miktar X ile birleşen Y kütleleri oranı 2/3 tür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Gazlar için;
I. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir.
II. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta ideale yaklaşırlar.
III. Düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında çözünürlükleri yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Deniz seviyesinde hazırlanan şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta kısa bir süre için M1 ve M2 muslukları aynı anda açılıp kapatıldığında piston 2 yönünde hareket ediyor.
Bu durum,
I. Y nin hacminin X inkinden büyük olması,
II. X in mol kütlesinin Y ninkinden büyük olması,
III. Y nin difüzyon hızının X inkinden büyük olması
nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
(Mol kütleleri X>Y dir.)
Boş Bırak
Çözünürlüğü 25 g/100 g su olan X tuzunun kütlece %10 luk çözeltisini doygun hale getirmek için en az 30 gram daha X tuzu çözmek gerekiyor.
Buna göre başlangıçtaki çözeltinin kütlesi kaç gramdır?
Boş Bırak
I. 1 litre Ba(NO3)2 çözeltisi
II. 2 litre NaCI çözeltisi
III. 1 litre Al2(SO4)3 çözeltisi
Yukarıdaki çözeltilerin katyon derişimleri eşit olduğuna göre aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz