Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 70 puan
Bir atomun kuantum sayıları ile ilgili;
I. Baş kuantum sayısı elektronun çekirdeğe olan uzaklığını gösterir.
II. Yan (Açısal) kuantum sayısı elektronun bulunduğu orbitali gösterir.
III. Manyetik kuantum sayısı orbitalin uzaydaki yönelimini gösterir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir futbol topunun hızı 50 m/s olup, kütlesi ise 400 g’dır.
Bu topa eşlik eden dalganın dalga boyu kaç nm’dir?
(h = 6,626.10–34J.s)
Boş Bırak
Frekansı 4.1016 s–1 olan bir fotonun etkisi ile 2He+’dan iyonlaşarak ayrılan elektronun kinetik enerjisi kaç J’dur? (RH = 2,18.10–18J, h = 6,626.10–34J.s)
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Isaac Newton, ışığın tanecikler halinde olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır.
II. Einstein’a göre ışıma enerjisi fotonların dalgalar halinde yayınması ile taşınır.
III. Thomans Young, deneyinde ışık dalgalarının girişim yapmasını sağlamıştır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
X atomunun temel hal elektron konfigürasyonu yapıldığında d orbitallerinde 10 elektron, p orbitallerinde 12 elektron bulunduğu görülüyor.
Buna göre, X atomu ile ilgili;
I. s orbitallerinde toplam 8 elektron bulunur.
II. Atom numarası 29’dur.
III. Atom numarası 30’dur.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
3d alt katmanındaki orbitaller için;
I. Spin kuantum sayısı +1/2 veya -1/2 olabilir.
II. Açısal kuantum sayısı 2’dir.
III. Manyetik kuantum sayısı –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3’tür.
niceliklerinden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
29X atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz