"Modern Atom Teorisi 2" adlı testte 12 soru vardır. YKS Kimya ve Kimya 11 kategorilerinde yayınlanan teste 501 kişi bakmış, 44 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Modern Atom Teorisi 2" adlı testin zorluk seviyesi zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Modern Atom Teorisi 2Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Bir atomun kuantum sayıları ile ilgili;
I. Baş kuantum sayısı elektronun çekirdeğe olan uzaklığını gösterir.
II. Yan (Açısal) kuantum sayısı elektronun bulunduğu orbitali gösterir.
III. Manyetik kuantum sayısı orbitalin uzaydaki yönelimini gösterir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
2 - Bilgi
Boş Bırak
3 - Bilgi
Boş Bırak
4 - Bilgi
Boş Bırak
5 - Bilgi Bir futbol topunun hızı 50 m/s olup, kütlesi ise 400 g’dır.
Bu topa eşlik eden dalganın dalga boyu kaç nm’dir?
(h = 6,626.10–34J.s)
Boş Bırak
6 - Bilgi Frekansı 4.1016 s–1 olan bir fotonun etkisi ile 2He+’dan iyonlaşarak ayrılan elektronun kinetik enerjisi kaç J’dur? (RH = 2,18.10–18J, h = 6,626.10–34J.s)
Boş Bırak
7 - Bilgi
Boş Bırak
8 - Bilgi I. Isaac Newton, ışığın tanecikler halinde olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır.
II. Einstein’a göre ışıma enerjisi fotonların dalgalar halinde yayınması ile taşınır.
III. Thomans Young, deneyinde ışık dalgalarının girişim yapmasını sağlamıştır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
9 - Bilgi
Boş Bırak
10 - Bilgi X atomunun temel hal elektron konfigürasyonu yapıldığında d orbitallerinde 10 elektron, p orbitallerinde 12 elektron bulunduğu görülüyor.
Buna göre, X atomu ile ilgili;
I. s orbitallerinde toplam 8 elektron bulunur.
II. Atom numarası 29’dur.
III. Atom numarası 30’dur.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi 3d alt katmanındaki orbitaller için;
I. Spin kuantum sayısı +1/2 veya -1/2 olabilir.
II. Açısal kuantum sayısı 2’dir.
III. Manyetik kuantum sayısı –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3’tür.
niceliklerinden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
12 - Bilgi 29X atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.