Tebrikler! Testin en başarılı üyesi sanem çalışkan 76 puan
Elektron dağılımı s2p5 ile sonlanan elementler ile ilgili olarak;
I. Renkli ve zehirlidirler.
II. Bileşiklerinde [1–, 7+] aralığında değerlik alabilirler.
III. Doğada atomik yapıda bulunmazlar.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
X elementinin nükleon sayısı 19, nötron sayısı 10’dur.
Buna göre X elementi ile ilgili;
I. Bileşiklerinde [1–, 7+] aralığında yükseltgenme basamağına sahiptir.
II. H ile yaptığı bileşikte oktetini tamamlar.
III. Değerlik e sayısı 7’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Temel hal elektron dağılımları verilen elementlerden hangisi karşısında verilen yükseltgenme basamağını bileşiklerinde alamaz?
(Element // Yükseltgenme basamağı)
Boş Bırak
I. NaCIO4
II. K2Cr2O7
III. HCIO3
Yukarıda verilen bileşiklerdeki altı çizili atomların yükseltgenme basamakları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? ( 1H, 8O, 11Na, 19K)
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Bileşik // Adı)
Boş Bırak
I. Potasyum sülfat
II. Magnezyum nitrat
III. Çinko okzalat
Yukarıdaki bileşikler suda çözündüğünde oluşan anyonlardaki (+) yüklü atomların yüklerinin artış sırası seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
I. Alkali metaller bileşiklerinde 1+ yükseltgenme basamağına sahiptir.
II. Çok atomlu iyonlarda atomların yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşittir.
III. Ag, Zn, Al, F elementlerinin bileşiklerindeki yükseltgenme basamakları sırasıyla 1+, 2+, 3+, 1– şeklindedir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
• Sodyum bikarbonat
• Sodyum fosfat
• Sodyum siyanür
• Sodyum okzalat
Yukarıda verilen bileşik isimleri seçeneklerdeki formüllerle eşleştirilirse hangi formül açıkta kalır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Na+ …CI
II. Ar …Ar
III. H …H
Yukarıda verilenlerden hangilerinde iyonik yarıçap belirlenebilir?
Boş Bırak
I. 2,24 A° II. 1,12 A° III. 0,51 A°
X taneciğine ait yarıçaplar yukarıda verilmiştir.
Buna göre X taneciği için;
I. II. durumda nötrdür.
II. I. durumda anyondur.
III. III. durumda proton sayısı, elektron sayısından fazladır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz