Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Tuğçe Hande Gmş 46 puan
Elementlerle ilgili yapılan ilk gruplandırma girişiminde Johann Wolfgang Döbereiner, "Benzer kimyasal özelliklere sahip olan Stronsiyumun atom kütlesinin kalsiyum ve baryumun atom kütlelerinin toplamının yarısına yaklaşık eşit olduğunu bulmasına kuralına ne ad verilir?
Boş Bırak
I. Metalik yarıçap
II. Van der Waals yarıçapı
III. Kovalent yarıçap
Yukarıdakilerden hangileri O2 molekülü için hesaplanan yarıçaptır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir tane XO4–2 iyonunda 50 tane elektron bulunmaktadır.
X elementi ile ilgili;
I. 6A grubu elementidir.
II. 3 yatay sırada bulunur.
III. Ametal özellik gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Y : 2s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Z2+ : 1s2 2s2 2p6
Yukarıda atom ve iyon halinde elektronik konfigürasyonları verilen X, Y ve Z2+ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Periyodik sistemin 17. grup elementleri için;
I. Oda koşullarında çift atomlu moleküllerden oluşurlar.
II. Hidrojenli bileşikleri asit özellik gösterir.
III. 9F un bileşiği olan çok az miktardaki NaF, diş çürüklerini azaltır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
2A grubundaki X, Y ve Z elementlerinin atom numaraları arasındaki ilişki Z > Y > X şeklindedir.
Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili;
I. Oksitli bileşiklerinin bazlık kuvveti en fazla olan ZO bileşiğidir.
II. Tam dolu orbital sayıları eşittir.
III. Erime noktaları X > Y > Z'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz