Boş Bırak
Ekzotermik çözünen bir katının çözünürlüğünü azaltarak çökelme hızını arttırmak için;
I. Aynı sıcaklıkta çözeltiyi karıştırmak
II. Basıncı artırmak
III. Sıcaklığı yükseltmek
işlemlerinden hangileri uygulanmalıdır?
Boş Bırak
Maddeleri ayırma işlemleri ile ilgili;
I. Çayın demlenmesi özütlemeye örnektir.
II. Deniz suyundan içme suyu eldesi osmoz ile yapılır.
III. Adli olaylarda mağdur üzerinde bulunan lif türü maddelerin karşılaştırılmasında gaz kromatografisi yöntemi kullanılır.
ifadelerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Hacimleri ve derişimleri eşit olan H2SO4, KCI, Na2SO4, KOH çözeltileri karıştırılıyor.
Buna göre;
I. Karışımda sayıca en fazla H+ iyonu bulunur.
II. Karışımdaki K+ sayısı Na+ sayısına eşittir.
III Karışımda en az OH iyonu bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Oda koşullarında 2.10–2 M 400 mL HCI çözeltisi ile 2.10–2 M 200 mL Ca(OH)2 çözeltisi karıştırılıp oluşan karışımın hacmi saf su ile 2 litreye tamamlanıyor.
Buna göre son çözelti için;
I. [H+] = 10–7 M’dır.
II. Ca2+ mol sayısı CI mol sayısının yarısına eşittir.
III. Yük bakımından nötür olup, iletken özellik gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Suya sertlik veren Mg2+ iyonu derişimi 4 ppm olan sulu çözeltinin 10 kg’ında kaç gram Mg2+ iyonu vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
1 atm basınç altında 20,2 gram KNO3 katısının 200 gram suda tamamen çözünmesiyle oluşan çözelti için;
I. Kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 °C’tır.
II. Elektrolittir.
III. Kaynama anındaki buhar basıncı 1 atm’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(KNO3: 101, Kk : 0,52 °C/m)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz