Çözünme olayı ile ilgili;
I. Genellikle iyonik katıların suda çözünmesi endotermiktir.
II. Gazlar suda çözünürken çözelti ısınır.
III. İyonik ve moleküler maddelerin suda çözünmeleri kimyasaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. H2O – CH3OH
II. H2O – C6H6
III. H2O – CF4
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinin birbiri içindeki çözünme durumları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Aynı ortamda bulunan X, Y, Z, L sıvıları ikişer ikişer birbiriyle homojen karışabilmektedir.
Bu sıvılar için;
• Y’nin buhar basıncı en yüksektir.
• L’nin kaynama noktası en yüksektir.
• X’in kaynama noktası Y’ye yakındır.
• Z’nin kaynama noktası L’ye yakındır. bilgileri verilmektedir.
Buna göre bunlardan hangi ikisi birbirinden ayrımsal damıtma yöntemi ile en kolay ayrılır?
Boş Bırak
Boş Bırak
• 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına …I… denir.
• Çözücünün belirli bir kütlesinde çözünen maddenin mol sayısına …II… denir.
Yukarıda verilen tanımlardaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Yoğunluğu 1,2 g/mL olan kütlece % 40’lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin molaritesi kaçtır? (NaOH : 40 g/mol)
Boş Bırak
200 mL 0,4 M CaCI2 çözeltisine 2,22 gram CaCI2 katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltinin CI molar derişimi kaç olur? (CaCI2 : 111 g/mol)
Boş Bırak
Boş Bırak
0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL K2S çözeltisi karıştırılıyor.
Karışımdaki PbS tamamen çöktüğüne göre çöken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz