Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Emirhan Korkmaz 96 puan
x – 3√x – 4 = 0
denklemini sağlayan kaç farklı x reel sayısı vardır?
Boş Bırak
9x – 10.3x + 9 = 0
denkleminin kökler toplamı kaçtır?
Boş Bırak
x2 – (m + 2)x + 4 = 0
denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre, m nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
Boş Bırak
ax2 + bx + c = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.
x1 + x2 = –5
x1.x2 = 3
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
ax2 – (3a + 1)x + 2 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.
x1 = 10 – x2
olduğuna göre, a kaçtır?
Boş Bırak
–2x2 – 8x + k + 5 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.
x1 = 2/x2
olduğuna göre, k kaçtır?
Boş Bırak
Kökleri √2 ve 3√2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
x2 + 8x + a = 0
denkleminin köklerinden biri diğerinden 4 fazla olduğuna göre, a kaçtır?
Boş Bırak
x2 – 2x + m – 1 = 0
denkleminin kökleri reel sayı olduğuna göre, m nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır?
Boş Bırak
3x2 – 9x + 5 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.
Buna göre, x1 2x2 + x2 2x1 işleminin sonucu kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
x.y > 0 olmak üzere,
20x2 – 7xy – 6y2 = 0
olduğuna göre, oranı kaçtır?
Boş Bırak
Üç katının 40 fazlası karesine eşit olan sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
x sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere,
(625)x2 – x = 53x + x2
olduğuna göre, x kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
x2 – 7x + 9 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir.
Buna göre, √x1 + √x2 toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz