Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sueda 89 puan
Aşağıdakilerden hangisi bir polinomdur?
Boş Bırak
Boş Bırak
der(P(x)), P(x) polinomunun derecesi olmak üzere,
der(P(x)) = 2
der(Q(x)) = 3
olduğuna göre, der[ [P(2x)]3 + Q (x3) ] kaçtır?
Boş Bırak
P(x) = 2x2 – 3x + ax – 5 + b
Q(x) = (a + b + c)x2 + 5x – 4
polinomları veriliyor.
P(x) = Q(x) olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?
Boş Bırak
(x4– 2x3+ 2x2+ 1)(x2– 5x + 3)
çarpımında x4 lü terimin kat sayısı kaçtır?
Boş Bırak
P(x + 2) = 4x5 – 2x4 + x2 – 1
polinomu veriliyor.
Buna göre, P(1) kaçtır?
Boş Bırak
P(x + 1) = x3 – 2x2 + x + 1
polinomunun x – 2 ile bölümünden kalan kaçtır?
Boş Bırak
P(x) = x2 – 5x + m – 2
polinomu x – 3 ile tam bölündüğüne göre, m kaçtır?
Boş Bırak
P(x + 1) = 3x2 – x + 4
polinomu veriliyor.
P(x – 1) polinomunun x – 2 ile bölümünden kalan kaçtır?
Boş Bırak
P(x – 1) = x3 – x2 + 2x – 2
polinomu veriliyor.
Buna göre, P(x) polinomunun kat sayılar toplamı kaçtır?
Boş Bırak
P(x – 2) = 3x2 – 2x + a
polinomu veriliyor.
P(x – 1) polinomunun sabit terimi 3 olduğuna göre, a kaçtır?
Boş Bırak
P(x) = ax2 + bx – 2x + 1
polinomu veriliyor.
P(x + 1) polinomunun sabit terimi ile P(x – 2) polinomunun kat sayılar toplamı eşit olduğuna göre, b kaçtır?
Boş Bırak
P(x + 2) = ax2 – 3x – 9
polinomu veriliyor.
P(x) polinomunun sabit terimi 1 olduğuna göre, P(x – 2) polinomunun kat sayılar toplamı kaçtır?
Boş Bırak
P(x + 1) polinomunun x – 4 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre, P(2x + 1) polinomunun x – 2 ile bölümünden kalan kaçtır?
Boş Bırak
P(x) = 1 – 2x + x2
polinomu veriliyor.
P(x – 2) – P(x – 1) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
P(x – 1) = x3 – 3x2 + 3x + 1
polinomu veriliyor.
Buna göre, P(x) polinomu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz