Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 76 puan
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in siyasi fikir ve düşüncelerini oluşturan kaynaklardan birisi değildir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca matematik, edebiyat, siyaset, sanat, tarih ve yabancı dil öğrenmeye önem vermiştir.
Mustafa Kemal’in bu yönünün en belirgin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişiliğini ve düşünce hayatını öncelikle etkileyen şehirlerden biri değildir?
Boş Bırak
Atatürk “Memleket, mutlaka çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu yaşam davasıdır. ” demiştir.
Bu söz çıkış noktası olarak ele alındığında Atatürk’ün ülkesi için hedefinin;
I. Çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmak
II. Liberal ekonomiyi yaygınlaştırmak
III. Gelenekçi
yapıyı korumak hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal’in yaşadığı dönemde meydana gelen ve o dönemi etkileyen siyasi ve sosyal olaylar, O’nun fikir hayatının oluşumu ve gelişimi üzerinde de önemli etkileri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen olaylardan birisi değildir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan askeri olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
“Harp Akademisini bitiren Mustafa Kemal’in ilk resmi görev yeri olarak atandığı yer, tevafuktur ki, İstanbul’a dönmeden önce son görev yeri “Yıldırım Orduları Komutanı” olarak aynı yer olmuştur.
Yukarıda bahsedilen yer, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
I. Batıcılık
II. Milliyetçilik
III. İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
Boş Bırak
I. Askeri bir olay ile tarih sahnesine ilk çıkışıdır.
II. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
III. Başarılarıyla Türk Milleti tarafından tanındığı savaştır.
Yukarıda Mustafa Kemal’in askerlik hayatında dönüm noktalarından bazıları verilmiştir.
Yukarıdaki olayların veya savaşların ilgili olduğu konu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Boş Bırak
İtalya’nın hammadde sağlamak için Trablusgarp’a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri de Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in örgütlediği yerli halk, Derne ve Tobruk’ta İtalyanların başarılı olmalarını engellemiştir.
Yalnız bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Mustafa Kemal’in askeri görevli olmasına rağmen ordu içerisinde aktif olarak askerlik yapmadığı ve ülkenin savaşın ortasında kalması üzerine sorumluluk duygusu ile Çanakkale Boğazını savunmakla için görev istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz