Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mükremin KARTAL 45 puan
Türkiye’yi II. Dünya Savaşı sırasında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı bir şekilde Boğazlar; Lozan Antlaşması’na aykırı bir şekilde ise Doğu Anadolu toprakları üzerinde hak iddia ederek tehdit eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
• 1939-1942 yılları arasında Berlin Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.
• “Harp içinde Almanya” en önemli eserleri arasındadır.
Bazı özellikleri verilen cumhuriyet tarihinin de önemli isimleri arasında kabul edilen asker, siyasetçi ve diplomat aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye aşağıdaki hangi konferansta alınan karar sonrası Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için sembolik de olsa Mihver Devletlere savaş açtığını ilan etmiştir?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin takip ettiği dış politika ile ilgili olarak;
I. Yurta sulh, Cihanda sulh
II. Denge siyaseti
III. Revizyonist politika
yukarıdakilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye’nin Müttefik Bloğunda savaşa girmesinin görüşüldüğü konferanslar arasında;
I. Adana
II. Kahire
III. Potsdam
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Müttefik Devletlerin II. Dünya Savaşı’nda üstünlüğü ele geçirmesinden sonra Türkiye’nin dış politikada attığı adımlar arasında;
I. Almanya ve Japonya’ya savaş ilan edilmesi
II. Alman askeri gemilerinin boğazlardan geçmesinin engellenmesi
III. Almanya’ya yapılan krom ihracatının durdurulması
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin ekonomi alanında takip ettiği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek adına alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı yıllarında ekonomik anlamdaki daralmanın bir sonucu olarak tahsil edilmeye başlanan vergiler arasında;
I. Toprak Mahsulleri Vergisi
II. Katma Değer Vergisi
III. Özel Tüketim Vergisi
yukarıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu sayede aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygulamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olunmaya başlanan verginin ismi, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Eskiye ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle yola çıkan, şiirlerinde serbest nazımı savunan Garip Akımının temsilcileri arasında;
I. Orhan Veli Kanık
II. Arif Nihat Asya
III. Melih Cevdet ANDAY
yukardakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz