Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Av.Dilan 60 puan
I. Dünya Savaşı’ndan sonra mandater yönetim anlayışının uygulamaya sokulduğu coğrafyalar arasında;
I. Ortadoğu,
II. Orta Afrika,
III. Pasifik
yukarıdakilerden hangisi yer alır?
Boş Bırak
Mandater yönetim anlayışı düşüncesi aşağıdaki hangi konferansta ilk kez gündeme getirilmiştir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşından sonra yenilecek devletlerden ayrılacak olan ve kendisini idare etmek yetisine sahip olmayan ülkelerin yönetimi Milletler Cemiyeti’ne bırakılacaktı. Milletler Cemiyeti de bu görevi büyük bir devlete verecekti.
Tanımı yapılan bu yeni yönetsel sistemin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nın ardından mandater yönetim anlayışı fikrinin gündeme getirilme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere mandasına bırakılan Ortadoğu toprakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu topraklarını kaybetmesinden sonra Fransız manda yönetimine bırakılan topraklar arasında;
I. Suriye
II. Lübnan
III. Hicaz
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Orta Doğu topraklarının I. Dünya Savaşı ve sonrasında gerekse günümüzde bir cazibe merkezi olmasının nedenleri arasında;
I. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olması
II. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği yer olması ve geçiş yolları üzerinde bulunması
III. Tek tanrılı üç dinin de doğuş yeri olması ve Kudüs kentinin varlığı
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Sosyalist yönetim anlayışı ile ilgili olarak;
I. Proleterya diktatörlüğünü öngörür
II. Sınıfsız topluma ulaşmada ilk evre olarak kabul edilir
III. Bireyin ihtiyacına bağlı olarak gelir dağılımını savunur
yukarıdakilerden hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Komünist yönetim anlayışı ile sosyalist yönetim anlayışı arasındaki farklarla ilgili olarak;
I. Sosyalist yönetim anlayışı komünizme geçişin ilk evresidir
II. Sosyalizm verimliliği komünizm ise ihtiyacı esas alan bir gelir dağılımını öngörür
III. Sosyalist yönetim anlayışında özel mülkiyet azda olsa mümkün iken; komünizmde üretim araçları tamamen devlete aittir
yukardakilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Çarlık Rusya’nın yıkılmasına Sovyet Rusya’nın ise kurulmasına yol açan Ekim 1917 Bolşevik İhtilali’ni hazırlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Sovyet Devleti kurulduktan hemen sonra etnik mühendislik olarak adlandırılan, Sovyet halkı inşası çabalarını uyguladığı politikalarla hayata geçirme arzusu içerisinde oldu.
Bu politikalar;
I. Kültürel ve ulusal ayrılıkların temizlenmesi,
II. Kültürlerin ve ulusların yakınlaşması,
III. Kültürlerin ve ulusların kaynaşması
kronolojik olarak aşağıdaki hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
Boş Bırak
Sovyet yönetiminin egemenliği altındaki Türk ve Müslüman halklara yönelik uyguladığı asimilasyon politikaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz