Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Tuğba Korkmaz 36 puan
Aşağıdaki hangi devletin Milletler Cemiyetine üye olmaması; Cemiyetin evrensellik iddiasını zayıflattığı gibi saldırgan ülkelere karşı etkin bir tavır almasını da zorlaştırmıştır?
Boş Bırak
ABD’nin Wilson ilkeleri ile gündeme getirdiği halde Milletler Cemiyetine üye olmamasının nedenleri arasında;
I. Amerikan kamuoyunun uluslararası ilişkilerde öncü rol oynamaya hazır olmaması
II. Fransa ile Briand Kellogg Paktı’nı imzalaması
III. Cumhuriyetçilerin Monroe Doktrinine dönmek konusundaki ısrarı
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Müttefik devletler I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte yeni barış düzeni kurmak, çıkarları noktasındaki statükonun devamını sağlamak için ardı ardına önemli adımlar atmıştır
Aşağıdakilerden hangisi müttefik devletlerce atılan bu adımlar arasında gösterilemez?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa ve ABD öncülüğünde imzalanan hangi antlaşma ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletlerarası ilişkilerde barışçıl yollara başvurulması esas alınmıştır?
Boş Bırak
Almanya ile Fransa öncülüğünde tazminat ve sınır sorunlarını çözmek için 1 Aralık 1925’te imzalanan Locarno Antlaşması ile ilgili olarak;
I. Alman tehdidine karşı Batı Avrupa sınırlarını güvence altına alındı
II. Sınır konusunda bir anlaşmazlık çıkması halinde Milletler Cemiyeti hakemliği taraflarca kabul edildi.
III. Almanya bu anlaşma ile uluslararası işbirliğine yeniden katıldı
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Hitlerin Almanya’da iktidarı ele geçirdikten sonra ortaya koyduğu uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Siyasi ve ekonomik olaylarla bu durumu yansıtan sanat eserleri eşleştirildiğinde;
I. İspanya İç Savaşı-Guernica
II. 1929 Dünya Ekonomik Krizi-Gazap Üzümleri
III. Türk Kurtuluş Savaşı-Ateşten Gömlek
yukarıdakilerden hangileri doğru olur?
Boş Bırak
• Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi ve bilim insanıdır
• İzafiyet teorisi en önemli kuramıdır
• Hitlerin, Yahudi karşıtlığından ötürü ülkesini terk etmiş, çalışmalarını ABD’de sürdürmüştür.
Bazı özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşından sonra sağlık alanında yaşanan gelişmeler arasında;
I. Penisilinin keşfi
II. Verem aşısı
III. Kuduz aşısı
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
XX. yüzyılın başında Avrupa da ortaya çıkan, I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında şair ve ressamların akılcı tutumuna karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başladıkları sanat akımının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
• Gerçeküstücülük (sürrealizm) akımının en önemli temsilcisidir.
• Belleğin Azmi ve Haşlanmış Fasulyeli Yumuşak Yapı, en önemli eserleri arasındadır.
Bazı özellikleri verilen ressam ve heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Faşist yönetim anlayışlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz