Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hasan arıkan 44 puan
Atatürk’ün tarihi tecrübelerden hareketle tespit ettiği ve ömür boyu sadık kaldığı dış politika ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında imzalanan ve Hatay’ın Anavatan’a katılımını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Balkan Antantı’nın imzalanması
II. Hatay’ın Anavatan’a katılması
III. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi
Verilen olayların kronolojik olarak doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasında çok önemli roller üstlenen dönemin Dışişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasının nedenleri arasında;
I. Dünya barışına katkı sunma isteği
II. İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikaları
III. Uluslararası toplumun bir parçası olma isteği
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Türk-Yunan ilişkilerinde ve Yakın Doğu’da barışın sağlanmasındaki katkılarından dolayı Atatürk’ü Nobel’e aday gösteren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Balkan Antantı’na üye devletler arasında;
I. Arnavutluk
II. Bulgaristan
III. Romanya
yukardakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde boğazların kullanımına ilişkin;
I. Ticaret gemilerinin geçişi
II. Savaş gemilerinin geçişi III. Hava uçuşları alanlarından
hangilerine ilişkin düzenleme yapılmıştır?
Boş Bırak
Türk boğazlarından geçiş rejimini ve boğazlar bölgesinin güvenliğini düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunu, Irak ile yaşadığı sınır sorunları yüzünden Sadabat Paktı’na katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
1937 yılında imzalanan ve modern Orta Doğu’nun ilk bölgesel ittifakı olarak da adlandırılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Atatürk’ün “kırk asırlık Türk yurdu düşman işgali altında bırakılamaz.” diyerek Misakımilli sınırları içerisine katmak için büyük uğraş verdiği kent aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz