"Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 2" adlı testte 12 soru vardır. YKS Tarih ve YKS Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 1349 kişi bakmış, 145 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 2" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 2Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangileri Kurtuluş savaşı sürecinde TBMM’ye bağlı düzenli ordular tarafından işgalden kurtarılmıştır?
Boş Bırak
2 - Bilgi I. İngiltere
II. Yunanistan
III. Rusya
Kurtuluş savaşı sürecinde Türk ordusu yukarıdaki devletlerden hangileri ile silahlı bir mücadele yapmamıştır?
Boş Bırak
3 - Bilgi Kurtuluş Savaşı sürecinde en fazla silahlı mücadele aşağıdaki devletlerden hangisi ile hangi bölgede yapılmıştır?
Boş Bırak
4 - Bilgi I. Çerkez Ethem’in isyan etmesi
II. İtilaf Devletleri isteklerinin TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi
III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi
Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?
Boş Bırak
5 - Bilgi I. TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
II. Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
III. 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi
I. İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri askeri zaferlerin siyasi zaferleri de beraberinde getirdiğinin göstergesidir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı ile ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa devletidir. Misak-ı Milli sınırlarını tanımış, Kurtuluş Sa- vaşı sürecinde TBMM’ye ekonomik destek sağlamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
8 - Bilgi I. İnönü Zaferi’nin ardından İtilaf Devletleri Londra’da düzenledikleri barış konferansına İtalya aracılığı ile TBMM’yi de davet etmişlerdir. Kesin zaferler kazanılmadan masa başında bir sonuç alınamayacağını bilen Mustafa Kemal yine de Türk heyetini temsilen Bekir Sami Beyi konferansa göndermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde Londra Konferansı’na bir heyet göndermesinin nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşının ardından yapılan Londra Barış Görüşmeleri’nin sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
10 - Bilgi I. Çanakkale Savaşı
II. Kütahya Eskişehir Savaşı
III. Sakarya Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinde Mustafa Ke- mal orduyu düşman hattından uzaklaştırıp, ordunun tamamen imha olmasını engelleyerek askeri dehasını göstermiştir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Kütahya – Eskişehir savaşının sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.