Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ak 76 puan
I. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması
II. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
III. Teşkilatıesasiye’nin kabul edilmesi
Yukarıdaki hangileri TBMM’nin yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının topyekûn seferber olarak Kurtuluş Mücadelesi’ne katıldığının doğrudan göstergesidir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal 7– 8 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisi ile tekrar geri dönmüştür?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Sakarya savaşı sırasında söylediği “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır: O satıh bütün vatandır” sözünü açıklar niteliktedir?
Boş Bırak
Katıldığı bir programda “Sakarya Savaşı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü ....................”
Diyen bir tarihçinin cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa daha doğru olur?
Boş Bırak
I. TBMM’nin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalaması
II. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalanması.
III. İtalyanların Anadolu’da işgal ettikleri toprakları boşaltması
Sakarya Savaşı’ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar yaşandığının göstergesidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
I. Sakarya Savaşı
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Kars Anlaşması
IV. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
I. Edirne
II. Eskişehir
III. İzmir
Yukarıdaki şehirlerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan diplomasi yolu ile geri alınmıştır?
Boş Bırak
I. “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir İleri”
II. “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır”
III. “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleri söylediği savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Boş Bırak
Kurtuluş Savaşı sürecindeki Güney Cephesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile kapanmıştır?
Boş Bırak
I. Kütahya Eskişehir Savaşı
II. Sakarya Savaşı
III. Büyük Taarruz
Yukarıdaki savaşların hangilerinde orduyu Mustafa Kemal komuta etmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz