Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Selime Alış 68 puan
Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti'nde Mete Han Döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Boş Bırak
Hazar Devleti'yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdar unvanlarından biri değildir?
Boş Bırak
II. Göktürk, Uygurlar, Kırgızlar gibi Türk devletleri tarihten ders alınması için belirli meydanlara kitabeler dikmişlerdir.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Eski Türklerde yazılı hayat başlamıştır.
II. Türk toplumunun geleceği düşünülmüştür.
III. Tüm Türk boyları teşkilatlanmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Orhun Anıtları
II. 12 Hayvanlı Türk Takvimi
III. Minyatür
Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların bilim, edebiyat, sanat alanlarına göre sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Orta Asya'da yaşayan Türkler İpek Yolu aracılığıyla ticaret yapmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ticaret sırasında ihraç ettikleri ürünlerden biri değildir?
Boş Bırak
I. Tarkan → Komutan
II. Onluk sistem → Ordu Teşkilatı
III. Tamu → Cehennem
IV. Şad → Hanedan üyesi
V. Buyruk → Vali
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısındaki verilen kavramla ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
Türklere ait yazılı edebi eserlerden Karabalasagun Yazıtları ............ Devleti'ne Yenisey Yazıtları ise ...................... Devleti'ne aittir.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Tarımsal üretim
II. Maniheizm dini
III. Törelerin yazılı hale getirilmesi
Yukarıdaki durumlarından hangilerinin Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
İlk Türk devletlerinde görülen töre ile ilgili aşağıda verilen;
I. Hakan da dahil herkesin uyması gereken yazısız kanunlardır.
II. Temeli gelenek ve göreneklere dayanır.
III. Oluşumunda dini inanç etkilidir.
bilgilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
– Türklerde ilk defa düzenli ordu kurmuşlardır.
– Türklerde ilk defa Moğol hakimiyetine giren devlettir.
– Türklerde ilk defa yazılı hukuk kurallarını uygulamışlardır.
Yukarıda özelliği verilen Türk devletleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz