Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Melike ÖNDER 61 puan
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin işgalini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır?
I. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden yerleri işgal edebilecek.
II. Demiryolları, ticaret gemileri İtilaf devletlerine teslim edilecek
III. Tüm Osmanlı askeri güçleri terhis edilecek.
IV. Ermeniler ile İtilaf Devletlerinden alınan esirler serbest bırakılacak.
V. “Vilayet-i Sitte” adı verilen altı ilde karışıklık çıkması halinde bu bölgeler işgal edilecek.
Boş Bırak
Rumlar, İtilaf Devletlerinden aldıkları yardımlarla Türk Halkını göçe zorluyor, halka kötü muamelede bulunuluyor ve kışkırtıcı davranışlar sergiliyorlardı. Amaç; bölgede düzensizliğe neden olmaktı.
Rum ve diğer azınlıkların bu faaliyetleri ile ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı Devleti zor durumda kalarak İtilaf Devletlerinden ateşkes isteğinde bulundu. Osmanlı Devleti’nin ateşkese mecbur olmasında Almanya’dan gerekli yardımlar alınamayacak olması, Trakya ve İstanbul’un, olası bir Yunan saldırısına karşı açık hâle gelmiş olması etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerinden ateşkes isteğinde bulunmasının nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kuruluş amacı ve kurulma nedenlerinden birisi değildir?
Boş Bırak
Kuvayımilliye’nin milli mücadelenin başarılı olmasında sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemâl Paşa’nın Milli Mücadele döneminde izlediği politikalar arasında gösterilemez?
Boş Bırak
Amasya Genelgesi, ulus egemenliğine dayanan yeni bir devletin kurulması yolunda atılan ilk önemli ve somut adımdır.
Buna göre, Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisinin bu amaçla ilgili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Erzurum Kongresi kararları, Sivas Kongresi’nde bir tanesi hariç aynen kabul edilmiştir. Değişiklik yapılan karar aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.
Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?
Boş Bırak
Misakımilli kararlarının alındığı Son Osmanlı Meclisi’nin toplanmasında, daha önceki gelişmeler ve alınan kararlarının etkisi büyüktür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yapılan çalışmaların Misakımilli kararlarının alınmasında doğrudan katkısı yoktur?
Boş Bırak
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları’ndaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Amasya Genelgesi
II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz