Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 68 puan
M. Kemal’in milli mücadele yıllarında her fırsatta “milli irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hakimiyet Milletindir” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını kolaylaştıran gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Hıyanetivataniye Kanunu ile geniş yetkilerle donatılmış olan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri meclis içinden seçiliyordu. İstiklal Mahkemelerinin verdiği kararlar kesindi.
Yukarıdaki bilgiye göre I. TBMM ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
TBMM açıldıktan sonra yabancı devletlerin Osmanlı Hükümeti ile yaptıkları ve yapacakları tüm antlaşmaları kabul etmeyeceğini bildirdi.
TBMM tarafından bu kararın uygulandığı ilk antlaşma hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM dönemine ait bir faaliyet değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?
Boş Bırak
I. Kurucu meclis olması
II. Güçler birliğine sahip olması
III. Demokratik olması
Verilen özelliklerden hangileri I.TBMM’nin özelliklerindendir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile yapacakları barış antlaşmasını geciktiren sebeplerden birisi değildir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşın’dan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Osmanlı Devleti ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin kendi toprakları üzerindeki hükümdarlık haklarının sınırlandığının en açık göstergesidir?
Boş Bırak
Yapılan antlaşmada yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır” maddesiyle Sevr Antlaşması’nı reddeden ilk Avrupalı Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz