Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ak 68 puan
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları’ndaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli kararları içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir?
Boş Bırak
I- Mondros Ateşkes Anlaşması
II- İzmir’in işgal edilmesi
III-Azınlıkların faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?
Boş Bırak
Paris Barış Konferansı’yla, İzmir ve çevresi, İngilizlerin Akdeniz politikası gereği İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmiştir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir?
Boş Bırak
Kuvayımilliye başlangıçta hangi cephede, hangi devlete karşı oluşturulmuştur?
Boş Bırak
Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre stratejik noktalar işgal edilecek, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulabilecek, Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını korumak amacıyla Wilson İlkeleri doğrultusunda kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz