Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ak 97 puan
I- Uşi Antlaşması
II- İstanbul Antlaşması (1913)
III- Atina Antlaşması
Osmanlı Devleti yukarıdaki hangi antlaşmalar sonucunda toprak kaybetmiştir?
Boş Bırak
XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;
I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulması
II- Kapitülasyonların devam etmesi
III-Meşruti yönetime geçilmesi
hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
Boş Bırak
XX. yüzyılın başlarındaki Osmanlı Devleti’nin durumunu gösteren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında mücadele ettiği cepheler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
I- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek
II- Mısır’ı İngiltere’den geri almak
III-Rusya’nın güneye inmesine engel olmak
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nın birlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir?
Boş Bırak
Enver Paşa’nın Kafkasya Cephesi’ni açmak istemesinde;
I- Orta Asya Türklerini Rusya’ya karşı birleştirmek
II- Rusya’nın güneye inmesini engellemek
III-Kurtuluş Savaşına hazırlık yapmak
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Boş Bırak
• Kafkas Cephesi kapanmıştır
• Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz