Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Deniz 68 puan
Feodal ekonomik düzende temel amaç iç tüketime yönelik üretimdir. Bu yüzden ihracata yönelik üretim yapılmamıştır.
Bu durumun;
I. Kültürel etkileşimin zayıflamasına
II. Ticari faaliyetlerin azalmasına
III. Şehirleşme çalışmalarının gecikmesine
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Orta Çağ'da Hıristiyanlık iki ana mezhebe ayrılmıştır. Bunlardan Katolik mezhebine bağlı olanlar Roma'da oturan papayı; Ortodoks mezhebine bağlı olanlar ise İstanbul'da oturan patriği dini lider olarak kabul etmişlerdir.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Kilise'nin,
I. Aforoz yetkisine sahip olması
II. Din adamları yetiştiren okullar açması
III. Krallara taç giydirmesi
gibi yetkilerinden hangilerinin siyasi gücü elinde bulundurduğunun kanıtı olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
I. Gotik
II. Baron
III. Dogmatizm
Orta Çağ Avrupasıyla ilgili yukarıdaki kavramların siyasi, sanat, düşünsel alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
 Kavimler Göçü'nün yaşanması
 Roma İmparatorluğu'nun parçalanması
Yukarıdaki gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Orta Çağ Avrupası'nın kültürel yapısıyla ilgili;
I. Skolastik düşünce yaygındır.
II. Özgür düşünce ortamı vardır.
III. Bireyler yeteneklerin gelişimi teşvik edilmiştir.
gibi bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Orta Çağ'da Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında yaşanan Yüzyıl Savaşları'nda derebeylerin birçoğu savaş sırasında ölmüştür.
Bu durumun Avrupa'da;
I. Ekonomik
II. Siyasi
III. Sanat
alanlarının hangilerinde etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
Orta Çağ Avrupa'sında;
I. Feodal düzenin ortaya çıkması
II. Kilisenin siyasi yetkilerinin olması
III. Her derebeyin hukuk uygulamasında farklılığın olması
gibi özelliklerinden hangileri, burada merkezi otoritenin olmadığına kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengin'in Urfa'yı alması üzerine II. Haçlı Seferi düzenlenmiştir. Bu sefere Avrupalı imparatorlarda katılmıştır.
Yalnız bu bilgiyle;
I. II. Haçlı Seferi'ne katılım çok az olmuştur.
II. II. Haçlı Seferi'nde haçlılar başarılı olmuştur.
III. Musul Atabeyi'nin İslam dünyasındaki önemi artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Orta Çağ'da Haçlı Seferleri sonrasında ............... ......................... zayıflamış ............................. güç kazanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz