Tebrikler! Testin en başarılı üyesi yldz yldz 53 puan
Fatih Sultan Mehmet İstanbul halkına hoşgörüyle yaklaşarak onlara din ve vicdan hürriyeti vermiştir. Ayrıca Galata'da yaşayan Cenevizlilere de serbest ticaret yapma hakkı vermiş Ermeni Kilisesi'ni ise yeniden canlandırmıştır.
Buna göre II. Mehmet'in bu faaliyetleriyle;
I. Azınlıklara da yönetimde söz hakkı vermek
II. Haçlı birliğini parçalamak
III. Ticari faaliyetleri canlandırmak
gibi hedeflerden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
Boş Bırak
I. Çin ve Orta Asya'dan gelen ticaret yolları Osmanlıların denetimine girmiştir.
II. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasında önemi artmıştır.
III. Osmanlı Devleti İmparatorluk haline gelmiştir.
İstanbul'un Fethi'nin sonuçlarının siyasi, ekonomik, dini alanlarına göre sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
 II. Mehmet'in Kırım'ı alması
 I. Selim'in Mısır'ı alması
Yukarıdaki gelişmelerin ortak sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Döneminde çıkan isyanlardan biri değildir?
Boş Bırak
I. Selim Döneminde .................. Savaşıyla ........... Beyliği alınmış ve Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Don-Volga projesi ile,
I. Rusya'nın güneye inmesini önlemek
II. İran Savaşı'nda donanmadan yararlanmak
III. İpek Yolu'nun canlanmasını sağlamak
gibi hedeflerden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi'nin sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan teknoloji alanındaki gelişmeleri dikkate almamış ve ateşli silahlara önem vermemiştir. Bu nedenle Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı topçuları karşısında başarılı olamamıştır.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Teknolojik gelişmeler devletin askeri anlamda güçlenmesinde etkilidir.
II. Akkoyunlu Devleti'nde teknolojik gelişmeler hiç yaşanmamıştır.
III. Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi
II. Venedik'in savaş tazminatı ödemeyi kabul etmesi
III. Haçlılar'ın savunmaya Türklerin taarruza geçmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Preveze Deniz Savaşı sonucunda meydana geldiği söylenebilir?
Boş Bırak
I. Venedik
II. Fransa
III. İngiltere
Yukarıda verilen devletlerden hangilerine Osmanlı Yükselme Döneminde kapitülasyon verildiği söylenebilir?
Boş Bırak
I. Yemen, Eritre, Sudan sahilleri ve Habeşistan Osmanlı topraklarına katılmıştır.
II. Arabistan tamamen Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir.
III. Kızıldeniz yabancı güçlere kapatılmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hint Deniz Seferleri'nin sonuçlarındandır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz