Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Leyla 60 puan
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra önce Mora'daki Rum despotluklarını vergiye bağlamış, daha sonra da iki sefer düzenleyerek Mora'nın fethini gerçekleştirmiştir.
Buna göre, II. Mehmet'in bu faaliyetleriyle,
I. Bizans'ı diriltme umudunu ortadan kaldırma
II. Karadeniz kıyılarını denetim altına alma
III. Osmanlı Devleti'ni imparatorluk haline getirme
gibi hedeflerden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet Döneminde İstanbul'un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
Boş Bırak
Sokullu Mehmet Paşa'nın Don - Volga Kanal Projesini gündeme getirmesinde;
I. Rusların, Orta Asya ile Osmanlı arasındaki ticareti denetim altına almaları
II. Orta Asya'daki Türklerin yardım istemesi
III. Akdeniz ticaretini canlandırma düşüncesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Mohaç Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs fethiyle;
I. Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği kesinleşmiştir.
II. Anadolu'nun kıyı güvenliği sağlanmıştır.
III. Mısır-Suriye deniz ticaret yolu güvenlik altına alınmıştır.
sonuçlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?
Boş Bırak
I. Fatih Camisi'nin yaptırılması
II. Kanunname-i Ali-i Osman'ın hazırlanması
III. Sahn-ı Seman medreselerinin yaptırılması
Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin hukuk, eğitim, dini alanlarına göre sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nde I. Süleyman Dönemiyle ilgili aşağıda verilen;
I. Hint Deniz Seferlerinin düzenlenmesi
II. Kıbrıs Adası'nın fethedilmesi
III. Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları beyliğine son verilmesi
gibi bilgilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Selim ................ Savaşı ve ......................... Savaşı ile Memlük Devleti'ni yıkmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
 II. Mehmet'in Venedikliler'e kapitülasyon vermesi,
 I. Süleyman'ın Fransa'ya kapitülasyon vermesi
Yukarıdaki gelişmelerin ortak amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan İstanbul Antlaşması'nın;
I. Avusturya Arşidükası protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak
II. Avusturya, Macaristan'ın içişlerine karışmayacak
III. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecek
gibi maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına uygun olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
I. Jeopolitik açıdan önemli bir konumda olması
II. Venediklilerin Osmanlı Devleti'nin Akdeniz egemenliğini tehlikeye düşürmesi
III. Venediklilerin Anadolu, Suriye, Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini bozması
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı almak istemesinin nedenlerindendir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz