Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Asena Narin 69 puan
Çevreleme Politikası ABD’nin SSCB’ye karşı izlediği askeri, ekonomik ve diplomatik unsurları içeren dış politika stratejisidir. ABD’nin bu politikayı amaç edinmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
ABD’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB’nin yayılmacı politikasına engel olabilmek adına attığı adımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Truman Doktrini ABD Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.
Bu Doktrin’in ilanının doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Marshall Planı II.Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke bu plan dâhilinde ABD’den ekonomik yardım almıştır.
ABD’nin özellikle Batı Avrupa’daki devletlere yönelik bu yardımlarının amaçları arasında;
I. Avrupa’yı ekonomik ve siyasal anlamda bütünleştirmek
II. Avrupa’da ekonomik refahı yükseltmek
III. Komünizmin yayılmasını engel olmak
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
ABD’nin Marshall Planı’nı uluslararası kamuoyuna açıklamasına tepki olarak SSCB yönetimince atılan adımlar arasında;
I. Molotof Planı’nın hazırlanması
II. Çekoslovakya darbesi
III. Afganistan’ın işgali
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Demokrat Parti iktidarı döneminde alınan kararla Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur.
Türkiye’nin bu kararı almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangileri yer almaz?
Boş Bırak
Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında;
I. Avrupa Konseyi
II. Avrupa Ekonomik Topluluğu
III. COMECON
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Ortadoğu coğrafyasının dünyanın bir numaralı fırtına merkezi olarak adlandırılmasının sebepleri arasında;
I. Jeopolitik konum
II. Petrol rezervleri
III. Din ve mezhep sorunları
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
İsrail Devleti’ni tanıyan ilk müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
ABD, kurulmasından 11 dakika sonra İsrail Devleti’ni de facto olarak tanındığını açıklamıştır. İsrail Devleti’nin tanınmasından sonra da günümüze kadar birkaç küçük istisnanın dışında ABD yönetimi Ortadoğu’da İsrail yanlısı bir politika takip etmiştir.
ABD yönetiminin İsrail yanlısı bu politikasının sebepleri arasında;
I. Sovyet yayılmasına bir uydu devlet olarak kalkan olması
II. Yahudi lobisinin ABD’deki gücü
III. İsrail topraklarının ABD için ileri bir karakol olarak görülmesi
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
• SSCB’nin ve ideolojisi komünizmin Süveyş bunalımından sonra Ortadoğu’da kazandığı prestiji ortadan kaldırmak
• İngiltere ve Fransa’nın dolayısıyla batı dünyasının Ortadoğu’da bıraktığı boşluğu doldurmak
ABD yönetiminin Soğuk Savaş Dönemi’nde bu iki ana amacı hayata geçirmek için uygulamaya koyduğu doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
ABD’nin SSCB’ye karşı Soğuk Savaş Dönemi’nde geliştirdiği stratejiler arasında;
I. İç Hilal Teorisi
II. Hava Hâkimiyet Teorisi
III. Yeni Avrasyacılık Teorisi
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz