Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 60 puan
Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi olarak kabul edilen siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
ABD ve SSCB’yi karşı karşıya getiren Soğuk Savaş Dönemi’nin ilk sıcak savaşı olarak da adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
ABD’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Uzakdoğu’daki etkinliğini artırmak ve SSCB ile Çin’i Batı Avrupa kıyılarından Pasifik’e kadar uzanan bir çember içine almak için kurulmasına katkı sunduğu uluslararası kuruluşlar arasında;
I. SEATO
II. SCO
III. ACD
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
Boş Bırak
• Pasif Direniş
• Tuz Yürüyüşü
• Ulusun Babası
Hayatından kimi kesitler verilen Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideri kabul edilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“İngiliz Uluslar Topluluğu” geçmişte Britanya İmparatorluğu’nun sömürgesi olan devletlerle, sömürge ilişkisi olmaksızın birliğe sonradan katılan devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyondur.
Bu koalisyonun üyesi olan devletler arasında;
I-Avusturalya
II-Hindistan
III-Endonezya
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Güney Asya ülkelerinin Soğuk Savaş Dönemi’nde, kendi aralarındaki sorunların çözümünde büyük güçlerin müdahalesini dengelemek, siyasi ekonomik ve ticari olarak işbirliğini sağlamak amacıyla 8 Ağustos 1967’de kurdukları uluslararası kuruluşun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Güney Asya’da komünist ideoloji ile yönetilen ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Afrika’da İkinci Dünya Savaşı ile birlikte birçok devlet bağımsızlığını kazandığı halde kıtanın, ekonomik anlamda geri kalmasına yol açan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Afrika’da politik, sosyal ve ekonomik bütünleşmenin sağlanması, kalkınmanın hızlandırılması, barış ve istikrarın korunması, demokrasi ile iyi yönetim ilkelerinin tesisi için 25 Mayıs 1963’te kurulan uluslararası teşkilatın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bağımsızlık sonrası Afrika XX. yüzyılın en büyük iç savaşlarına tanıklık etti.
Kara Kıta’da yaşanan ve çoğu zaman akıl almaz boyutlara ulaşan bu savaşların nedenleri arasında;
I. Sömürgeci devletlerin provokasyonları
II. Etnik ayrımcılık
III. Dini farklılık
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Afrika Birliği Teşkilatı’nın amaçlarından biri değildir?
Boş Bırak
Soğuk Savaş Dönemi’nde ABD sömürgecilik konusunda küresel bir aktör olarak ön plana çıkmıştır.
ABD’nin sömürgecilik anlayışına yeni bir şekil vererek yarattığı söylemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz