Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 76 puan
Soğuk Savaş Dönemi’ndeki SSCB baskı ve tehditlerine karşı Türkiye, ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelik siyaset izlemeye yönelmiştir.
Türkiye’nin bu politika doğrultusunda attığı adımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Bloğundan yana tavır almasındaki etkenler arasında;
I. Ekonomik sorunlar
II. Güvenlik endişesi
III. Modernleşme sürecini devam ettirme isteği
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
15 Eylül 1951’de Ottowa’da toplanan NATO Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini kabul etti.
NATO’nun bu kararı almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Halide Edip Adıvar’ın romanından uyarlanan, iftira sonrası linç edilen Aliye Öğretmen’in hikâyesinin anlatıldığı Ömer Lütfi Akad’ın filminin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye ve Irak arasındaki görüşmelerin bir sonucu olarak, 1955 yılında kurulan Bağdat Paktına üye devletler arasında;
I. İngiltere
II. Suriye
III. Afganistan
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Türkiye’nin girişimleri ile 28 Şubat 1953’te Dostluk ve İş Birliği Anlaşması imzalanmış ve Balkan Paktı kurulmuştur.
Bu paktın kurulmasına tepki gösteren devletler arasında;
I. SSCB
II. Bulgaristan
III. Yugoslavya
yukarıdakilerden hangileri yer almıştır?
Boş Bırak
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşmeleri esnasında demokrasi ve değişim talebi ile verdikleri ‘’Dörtlü Takrir’’ önergesi ile CHP’den kopan ve DP’nin temelini atan siyasetçiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı Bloğundan yana tavır alması çok partili siyasal yaşamında hayata geçişine yol açmıştır. Aşağıdaki partilerden hangisinin kuruluşu ile
Türkiye’de çok partili siyasal yaşam başlamış ve ilk muhalefet partisi ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
Demokrat Partinin kurucusu ve on yıllık iktidarının Başbakanı olarak görev yapan Adnan Menderes ile ilgili olarak;
I. Birinci Dünya Savaşı’nda yedek subay olarak görev aldı
II. Siyasi hayatı CHP ile başladı
III. 12 Eylül askeri darbesi ile görevine son verildi
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Demokrat Parti iktidarının 1950-1954 dönemindeki yatırımlar;
I. Tarım
II. İnşaat
III. Demiryolu
alanlarından hangilerinde yoğunlaşmıştır?
Boş Bırak
● Türk lirasının değeri %50 oranında düşürülerek ithalat kolaylaştırılmıştır.
● Bankaların altın satmalarına izin verilmiştir.
Türkiye’de devletçi ekonomiden liberal serbest pazar ekonomisine geçişin ilk adımı olarak kabul edilen bu kararların ekonomik literatürdeki ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Demokrat Parti iktidarı döneminde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz