Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 76 puan
Cumhuriyet Dönemi’nde toplumsal alanda yapılan düzenlemelerin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yeni Türk Devleti’nde toplumsal eşitliği sağlayamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Yeni Türk Devleti’nde görülen;
I. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
II. Miladi takvime geçilmesi
III. Boğazların uluslararası ticarete açılması
IV. Saat, ölçü ve rakamların değiştirilmesi
V. Teşvikisanayi Kanunu’nun çıkartılması
gelişmelerinden hangileri batılı devletlerle ekonomik ilişkileri düzenlemek ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?
Boş Bırak
30 Kasım 1925’te kabul edilen bir yasayla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.
Bu düzenleme ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde öncelikle imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir ülke meydana getirme anlayışı etkili olmuştur?
Boş Bırak
Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle;
I. Ekonomik
II. Siyasal
III. Toplumsal
alanlardan hangilerinde kadın ve erkek eşitliği sağlanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde yapılan toplumsal alandaki ikılaplara örnek olarak gösterilemez?
Boş Bırak
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur. Buna göre;
I. Bölgesel yatırım dengesizliğin giderilmesi
II. Ulusal kalkınmanın sağlanması
III. Özel sektörün devre dışı bırakılması
hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde sanayi alanında yapılan inkilaplardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nde ekonomik bağımsızlığı sağlamak amacı ile yapılan çalışmalardan biri değildir?
Boş Bırak
Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir “… alınan kararlar milli bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak.” demiştir.
Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz