Tebrikler! Testin en başarılı üyesi A 76 puan
İlk Türk-İslam devletlerinden biri olan Gaznelilerle ilgili;
I. İsmini kurucusundan almıştır.
II. Gazneli Mahmut tarafından kurulmuştur.
III. Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır.
gibi bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Abbasilerin zayıflamasından sonra Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır'da kurulan Tolunoğlu Devleti; Nil Nehri'nin akışını düzenlemiş, su kanalları yapmış, ülkeye birçok sosyal tesis açmıştır. Ayrıca Baharat Yolu aracılığıyla ticaret yapmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
I. Kadı-ı Leşker – Askeri davalardan sorumlu olan görevli
II. Atabey – Meliklerin iyi bir yönetici olarak yetişmesinden sorumlu olan görevli
III. Divan-ı Arz – Askeri işlerden sorumlu divan
IV. Kervansaray – Tüccarların konaklama merkezleri
V. Divan-ı İstifa – Her türlü faaliyetlerin denetimini yapan divan
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki alanların hangisinde Türklerin İslam dünyasına katkı yaptığı söylenemez?
Boş Bırak
İlk Türk-İslam devletlerinde, geliri hayır kurumlarına ve bilimsel kuruluşlara; sosyal ve dini amaçlar çerçevesinde vakıf toprakları ayrılmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu uygulamayla ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
I. İkta
II. Divan-ı Mezalim
III. Gulam
İlk Türk-İslam devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların tarım, askeri, hukuk alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu Devleti ..................... Savaşı'yla resmen kurulmuş ................. Savaşı'yla ise yıkılış sürecine girmiştir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu Devleti, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzan coğrafyada hüküm sürmüş ve bu coğrafyada İslamiyet'i yaymıştır. Ayrıca Abbasi halifesini baskılara karşı korumuş Türk - İslam devletlerine ikta sistemini kazandırmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. İkta sistemini ilk defa Selçuklular uygulamıştır.
II. İslam dünyasının korunması ve yayılması görevini üstlenmişlerdir.
III. Türk kültürünün korunup geliştirilmesine önem vermişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Memlük Devleti'yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
– Orta Asya Türk kültür ve uygarlığı konularında önemli bilgiler vermiştir.
– Eser ilk Türkçe ansiklopedik sözlüktür ancak çoğunluğu Arapça yazılmıştır.
Yukarıda bilgileri verilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Alparslan Dönemi gelişmelerinden biridir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz