Tebrikler! Testin en başarılı üyesi A 60 puan
Aşağıdaki beylik ve beyliğin özelliği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun fethini tamamlamak amacıyla önemli komutanlarını Anadolu'ya göndererek fethedilen yerleri fethedenin malı sayacağını belirtmiştir.
Buna göre bu anlayışın;
I. Anadolu'nun fethinin hızlanmasına
II. Anadolu'da Türk hakimiyetinin kesinleşmesine
III. Büyük Selçuklu Devletine bağlı ilk beyliklerin kurulmaya başlanmasına
durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Bizans; Frank, Macar ve Sırplardan oluşan ücretli askerlerin bulunduğu büyük bir orduyla Denizli'den Konya üzerine yürüyüşe geçmiştir. Denizli yakınlarındaki Miryokefalon vadisinde yapılan savaşta II. Kılıçarslan, Bizans İmparatoru Menvel'i mağlup etmiştir.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Bizans İmparatoru'nun milli ordusu yoktur.
II. Bizans İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devleti tarafından vergiye bağlanmıştır.
III. Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
II. Gıyaseddin Keyhüsrev'den sonra devletin başına geçen II. İzzeddin Keykavus iç huzuru sağlamaya çalıştıysa da Moğolların müdahalesiyle ülkeyi kardeşleri arasında paylaştırmak zorunda kalmıştır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
I. Kadı
II. Müşrif
III. Reis'ül Bahr
Yukarıda verilen görevlilerden hangilerinin askeri alanda yetkilerinin olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
– Muğla ve çevresinde kurulmuştur.
– Güçlü bir donanmaya sahip olan bu beylik, Akdeniz'de fetihler yapmış ve Venediklilerle mücadele etmiştir.
Yukarıdaki özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
– Manisa ve çevresinde kurulmuştur.
– Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beyliktir.
– Kurdukları donanma ile Ege Adalarına seferler düzenlemişlerdir.
Yukarıdaki özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Anadolu Selçuklu Devleti'nde kervansaraylarda din ve ırk farkı gözetilmeden üç gün kalınabilmiş, hasta olanlar tedavi edilmiştir. Günde iki öğün yemek verilen, banyo ihtiyaçları karşılanan, hayvanlarına bakılan yolcuların masrafları vakıflar tarafından ücretsiz olarak karşılanmıştır.
Yalnız bu bilgiyle Anadolu Selçuklularıyla ilgili;
I. Ekonomik alanda eşitlik sağlamışlardır.
II. Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir.
III. Ticaretin geliştirilmesini amaçlamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Çinicilik → Yapıların iç ve dış süslemeleridir.
II. Tezhip → Kitap süsleme sanatıdır.
III. Minyatür → Küçük boyutlu resimlerdir.
IV. Hat → Ağaç işleme sanatıdır.
V. Mescit → Minberi olmayan küçük camilerdir.
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Ahiler, kazançlarının bir kısmını yardıma muhtaç olanlara ayırmışlar ve ayrıca üretim faaliyetlerini ihtiyaca göre ayarlamışlardır. Ayrıca üretilen malları sıkı bir şekilde kontrol etmişler, kalitesiz mal üretilmesini önlemişlerdir.
Yalnız bu bilgiyle;
I. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmuşlardır.
II. Tüketici haklarını korumuşlardır.
III. Haksız rekabeti önlemişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Denizcilikle uğraşmaları
II. Anadolu Türk siyasi birliğini kurmaya çalışmaları
III. Meliklerin yetkilerini kısıtlamaları
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ni Büyük Selçuklu Devleti'nden ayrılan özelliklerindendir?
Boş Bırak
Anadolu Selçuklu Devleti'nde Alaeddin Keykubad'ın 1237'de ölümünden sonra yerine geçen oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev devleti iyi yönetemediği için hükümdar üzerinde etkinlik kuran vezir Saadettin Köpek kendisine rakip olarak gördüğü komutanlar ve devlet adamlarını öldürtmüş ve devletin zayıflamasına yol açmıştır.
Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz