II. Bayezid Dönemi

II. Bayezid Dönemi

II. BAYEZİD DÖNEMİ (1481-1512)
Şehzade Cem Sultan Olayı
1481 yılında Fatih Sultan Mehmet’in vefatı üzerine o sırada Amasya valisi olan büyük oğlu II. Bayezid, Osmanlı tahtına geçti. Ancak Fatih’in küçük oğlu Cem, II. Bayezid’in hükümdarlığını tanımadı. Babasının sağlığında yerine vekililik yaptığını gerekçe göstererek Tahta çıkmak isteyen Cem, Bursa’yı ele geçirerek adına hutbe okutup ve para bastırarak hükümdarlığını ilan etti. II. Bayezid’e ülkeyi paylaşmayı ve Anadolu’nun kendisine bırakılmasını teklif etti. II. Bayezid bu teklifi reddederek Bursa’ya doğru harekete geçti. Cem Sultan, Yenişehir ovasındaki savaşı kaybedince Mısır’a giderek Memluklere sığındı. Bir süre Mısır’da kalan Cem Sultan, Karamanoğulları’nın desteğiyle bir kez daha Anadolu’ya geçti. Ancak başarılı olamadı. Rumeli’ye geçmesine yardım etme sözü veren Rodos’taki Sen Jan Şövalyelerinin davetini kabul ederek adaya gitti. Ancak şövalyeler yüklü bir para karşılığında Cem Sultan’ı papaya teslim ettiler. 1495 yılına kadar papanın yanında ve Fransa’da tutulan Cem Sultan, 1495’te bir suikast sonucu öldürüldü. Cem Sultan, Osmanlıların Batıya yapacağı seferlerde Avrupalılarca bir tehdit unsuru olarak kullanılmıştır.
Boğdan Seferi
II. Bayezid döneminde, Kili ve Akkerman kaleleri ele geçirilerek Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır. Böylece Karadeniz’in batı kıyıları tümüyle Osmanlı egemenliğine girmiş, Kırım ile Osmanlı toprakları arasında karadan bağlantı kurulmuştur (1484).
Osmanlı - Memluk Savaşları (1485 - 1491)
Osmanlı Memluk ilişkileri ilk defa Yıldırım Bayezid’in Malatya ve çevresini alması ile bozulmuştur. Fatih döneminde Hicaz su yolları ve Dulkadiroğulları meselesinden dolayı iyice bozulan ilişkiler II. Bayezid döneminde savaşa dönüşmüştür. Osmanlı - Memluk ilişkilerinin bozulmasında, Fatih’in Hicaz su yollarının bakımı konusundaki teklifinin Memluklar tarafından kabul edilmemesi Memlukların Cem Sultan’ı ve Karamanoğullarını himaye etmeleri ve Memlukların Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliklerinin içişlerine karışmaları etkili olmuştur. 1485’te başlayan ve altı yıl süren Osmanlı - Memluk savaşlarında iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamamıştır. 1491’de yapılan antlaşmayla; gelirleri Mekke ve Medine’deki vakışarın giderleri için harcanana Çukurova
bölgesi, Memluklerin yönetimine bırakılmıştır.

Osmanlı - Venedik İlişkileri
Venedik’in Mora’daki bazı liman ve kaleleri elinde bulundurması, Osmanlıların Akdeniz’de rahat hareket etmesini önlüyordu. Bu nedenle Osmanlı donanması İnebahtı (1499), Modon ve Koron (1500) limanlarını alarak Mora’daki Venedik varlığına son vermiştir.
Osmanlı - İran İlişkileri
Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra İran, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da Þah İsmail tarafından Safevi Devleti kurulmuştu. Şiî mezhebinden olan Þah İsmail, sınırlarını Anadolu yönünde genişletmek istiyordu. Şah İsmail, bu amaçla Anadolu’ya Þiî propagandacılar gönderdi. Şah İsmail’in taraftarlarından biri olan Şahkulu, Antalya, Elmalı ve Burdur çevresinde 1511’de büyük bir isyan çıkardı. İsyan güçlükle bastırıldı.
Şehzadeler Sorunu
Şahkulu isyanı ve II. Bayezid’in yaşlanması şehzadelerin taht kavgalarına başlamalarına yol açtı. Bu mücadelelerin sonunda I. Selim tahta çıkmış, II. Bayezid dinlenmek ve son günlerini geçirmek için Dimetoka’ya giderken yolda hastalanıp vefat etmiştir (1512).

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.