Coğrafya Enerji Akışı ve Madde Döngüsü

Coğrafya Enerji Akışı ve Madde Döngüsü

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ 1. Besin Zinciri Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir. Besin zinciri; üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan oluşur. a. Üreticiler Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirip depolayabilen,

Notu Oku »
Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü

Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü

A. BİYOÇEŞİTLİLİK Canlı türlerinden oluşan biyoçeşitlilik; genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, ekolojik olaylar ve işlevler çeşitliliği olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Bu bölümler arasında uzun süreli etkileşime dayalı bir uyum ve denge vardır. Biyosferin içindeki her canlı türü kendi yaş

Notu Oku »
Kimya Kuantum Teorisi ve Planck Sabiti

Kimya Kuantum Teorisi ve Planck Sabiti

Kuantum Teorisi ve Planck Sabiti Siyah cisim ışımasında bir cisim ısıtıldığında yayınlanan ışın şiddeti belirli bir değerde maksimuma ulaşır. Isıtılmaya devam edildiğinde cisim farklı dalga boyunda farklı bir ışın yayar. Örneğin ısıtılan demir sırasıyla kırmızı, sarı ve beyaz renk ışık yayar. Max Planck 1900 le

Notu Oku »
Kimya Işığın İkili Doğası

Kimya Işığın İkili Doğası

 Işığın İkili Doğası Işığın davranışlarını açıklamak için dalga ve tanecik modelleri geliştirilmiştir. Işığın Dalga Modelinin Açıklanması Işık dalga hareketlerine benzer davranışlar gösterir. Işığın dalga davranışları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Işığın Tanecikli Yapısının Açıklanması Dalga mode

Notu Oku »
Kimya Atomun Yapısı ve Işık

Kimya Atomun Yapısı ve Işık

Atomun Yapısı ve Işık Atomun yapısını belirlemek için elektromanyetik dalgalar kullanılır. Elektromanyetik dalgaları anlayabilmek için ışığın yapısını bilmek gerekir. A. Işığın Yapısı Çıplak gözle gördüğümüz görünür ışık, çıplak gözle göremediğimiz radyo dalgaları, kızıl ötesi ışınlar ve X ışınları birer elektromany

Notu Oku »
Kimya Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

Kimya Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Günümüzde atomun yapısı ve atomdaki taneciklerin özellikleri ile ilgili bilgilere zaman içinde birçok bilim insanın yaptığı çalışmalar sonucunda ulaşılmıştır. 1. Dalton Atom Modeli John Dalton, elementlerin sabit kütle oranlarında bir araya gelerek bileşikleri oluşturmasını kullan

Notu Oku »
Biyoloji Hücre Solunumu

Biyoloji Hücre Solunumu

HÜCRE SOLUNUMU I. METABOLİZMA KAVRAMI Canlılarda meydana gelen yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının tamamı metabolizma olarak adlandırılır. Canlı vücudundaki metabolizma faaliyetleri anabolizma ve katabolizma olarak ikiye ayrılır. A. ANABOLİZMA Canlı vücudundaki yapım olaylarıdır. Özümleme ya da asimilasyon a

Notu Oku »
Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

A. PSİKOLOJİNİN KONUSU Psikoloji, Yunanca psyche (psike; ruh, nefes, zihin) ve logos (bilgi) terimlerinden oluşur. Kelime karşılığı, ruh bilgisi olmasına karşın psikoloji, ruh’un nesnel bir nitelik taşımamasından dolayı ruh konusunu ele almaz. Bu durumda psikolojinin tanımını şöyle yapabiliriz: Psikoloji, insan

Notu Oku »
Kimya Atomun Yapısı

Kimya Atomun Yapısı

Atom ve Elektrik 1. Madde ve Elektrik Yükü Maddede elektrik yükü olduğunun ilk bulgusu eski çağlarda kehribar taşının yüne sürtüldüğünde bazı hafif tanecikleri (toz, saç vb.) kendisine doğru çektiğinin gözlemesi ile olmuştur. Eski Yunan dilinde kehribara elektrikus denmektedir. Elektrik kelimesini ise ilk olarak Th

Notu Oku »