Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ (1520 - 1566) XVI. YÜZYILDA AVRUPA 1520 tarihinde Osmanlı tahtına çıkan Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz’dan güçlü bir ordu, çok iyi yetişmiş devlet adamları ve ağzına kadar dolu bir hazine devralmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği dönemde Avrupa devletleri b

Notu Oku »
Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi

I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520) OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ Safevi hükümdarı Şah İsmail, II. Bayezid’in gevşek tutumundan yararlanarak Anadolu’yu ele geçirmek için yoğun çaba harcıyordu. Amacına ulaşmak için Anadolu’daki Türkmenler arasında Şilik mezhebini yaymaya çalışıyordu. Yavuz, daha Trab

Notu Oku »

Matematik Bölme Bölünebilme 2

Notu Oku »

Matematik Bölme Bölünebilme

Notu Oku »

Matematik Asal Sayılar 2

Notu Oku »

Matematik Asal Sayılar

Notu Oku »

Matematik Taban Aritmetiği 2

Notu Oku »

Matematik Taban Aritmetiği

Notu Oku »

Matematik Tam Sayılar Soru Çözümü

Notu Oku »

Matematik Tam Sayılar 2

Notu Oku »

Matematik Tam Sayılar

Notu Oku »

Matematik Doğal Sayılar Soru Çözümü

Notu Oku »