Matematik Doğal Sayılar 2

Notu Oku »

Matematik Doğal Sayılar

Notu Oku »

Matematik Temel Kavramlar

Matematik Temel Kavramlar konusu TYT ve YKS'nin ilk konusudur ve Matematik dersine başlamanın ilk adımıdır. Çoğu öğrencide bu derse karşı bir önyargı bulunur, fakat unutmamak gerekir ki herhangi bir konuya düzenli olarak az da olsa zaman ayırırsak mutlaka başarırız. Zaten sınav tarihi Hazirana alındı, epeyce vaktin

Notu Oku »
Coğrafya Enerji Akışı ve Madde Döngüsü

Coğrafya Enerji Akışı ve Madde Döngüsü

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ 1. Besin Zinciri Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir. Besin zinciri; üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan oluşur. a. Üreticiler Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirip depolayabilen,

Notu Oku »
Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü

Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü

A. BİYOÇEŞİTLİLİK Canlı türlerinden oluşan biyoçeşitlilik; genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, ekolojik olaylar ve işlevler çeşitliliği olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Bu bölümler arasında uzun süreli etkileşime dayalı bir uyum ve denge vardır. Biyosferin içindeki her canlı türü kendi yaş

Notu Oku »
Kimya Kuantum Teorisi ve Planck Sabiti

Kimya Kuantum Teorisi ve Planck Sabiti

Kuantum Teorisi ve Planck Sabiti Siyah cisim ışımasında bir cisim ısıtıldığında yayınlanan ışın şiddeti belirli bir değerde maksimuma ulaşır. Isıtılmaya devam edildiğinde cisim farklı dalga boyunda farklı bir ışın yayar. Örneğin ısıtılan demir sırasıyla kırmızı, sarı ve beyaz renk ışık yayar. Max Planck 1900 le

Notu Oku »
Kimya Işığın İkili Doğası

Kimya Işığın İkili Doğası

 Işığın İkili Doğası Işığın davranışlarını açıklamak için dalga ve tanecik modelleri geliştirilmiştir. Işığın Dalga Modelinin Açıklanması Işık dalga hareketlerine benzer davranışlar gösterir. Işığın dalga davranışları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Işığın Tanecikli Yapısının Açıklanması Dalga mode

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Çelebi Mehmed ve II. Murad

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Çelebi Mehmed ve II. Murad

ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI Mehmet Çelebi, 1413 yılında padişah olduğunda Osmanlı Devleti Anadolu’da ve Rumeli’de bazı topraklarını kaybetmişti. Mehmet Çelebi öncelikle Anadolu’da Türk siyasal birliğini sağlamayı amaçlıyordu. Bu konuda en büyük rakibi ise Karamaoğullarıydı. Fe

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Yıldırım Bayezid

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid’in Hükümdar Olması Ve Eflak Seferi I. Murat’ın Kosova Savaş’ında şehit olması üzerine Osmanlı tahtına Yıldırım Bayezid geçmiştir. Yıldırım Bayezid ilk iş olarak Osmanlı topraklarına saldıran Eflak Voyvodası Mirçe üzerine sefere çıkmış ve onu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu sefer s

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - Balkanlardaki Fetihler

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - Balkanlardaki Fetihler

BALKANLARDAKİ FETİHLER Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk Beylikleriyle çatışmaya girmemeye özen göstermiş, sınırlarını batı yönünde genişletmeye öncelik vermiştir. Siyasi ve askeri gücü iyice azalmış Bizans’ın Anadolu topraklarını ele geçirdikten sonra da Rumeliye yönelmiştir. Kares

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-İlk Fetihler

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-İlk Fetihler

İLK OSMANLI FETİHLERİ Osmanlı - Bizans ilişkileri Ertuğrul Bey’in 1281’de ölümü üzerine Kayı Boyu’nun başına Fahrüddin lakabıyla anılan oğlu Osman Bey geçmiştir. Osman Bey, ilk yıllarında Karacahisar’ı alarak beyliğin merkezi yapmıştır. Ayrıca Türkmenler üzerinde büyük etkisi olan Ahi liderler

Notu Oku »
Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Kayı Ailesinin Anadolu'ya Gelişi

Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-Kayı Ailesinin Anadolu'ya Gelişi

KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ ve YERLEŞMESİ Kayılar Anadolu’da Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan aile, Oğuzların Kayı boyunun Karakeçili aşiretine mensuptur. Kayı; sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelmektedir. Kayılar, Orta Asya’yı istila eden Moğolların geniş çaplı yağma ve katliamlara g

Notu Oku »