Arayış Yılları (Duraklama Devri XVII. Yüzyıl)

Arayış Yılları (Duraklama Devri XVII. Yüzyıl)

AVRUPA’NIN GENEL DURUMU XVII. yüzyılda Avrupa devletleri mutlak monarşi ile yönetiliyordu. Özellikle İngiltere ve Fransa’da krallar güçlerini artırarak yönetimde tek egemen güç haline gelmişlerdi.Coğrafi Keşişer sonucunda ekonomik bakımdan zenginleşen Avrupa devletleri yeni yerler keşfederek buraları sömür

Notu Oku »
Psikolojinin Temel Süreçleri

Psikolojinin Temel Süreçleri

A. BİYOLOJİK TEMELLER 1. Davranışta Biyolojik Yapının Rolü Davranışların ortaya çıkışını açıklamak için tarih boyunca farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlar “Tekçi Görüş” ve “İkici Görüş” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tekçi Görüş: Davranışın temelinde tek bir etkenin etkili olduğunu sav

Notu Oku »
Yeni Çağda Avrupa

Yeni Çağda Avrupa

YENİ ÇAĞDA AVRUPA AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER Orta Çağ Avrupası’nın siyasal ve sosyal yapısına egemen olan yönetim şekline feodalite denir. Feodalite toprak egemenliğine dayanan federal bir yönetim sistemidir. XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın feodal yapısı değişmeye başlamıştır. Feodalite, Haçlı Seferl

Notu Oku »
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman

I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ (1520 - 1566) XVI. YÜZYILDA AVRUPA 1520 tarihinde Osmanlı tahtına çıkan Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz’dan güçlü bir ordu, çok iyi yetişmiş devlet adamları ve ağzına kadar dolu bir hazine devralmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği dönemde Avrupa devletleri b

Notu Oku »
Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi

I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520) OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ Safevi hükümdarı Şah İsmail, II. Bayezid’in gevşek tutumundan yararlanarak Anadolu’yu ele geçirmek için yoğun çaba harcıyordu. Amacına ulaşmak için Anadolu’daki Türkmenler arasında Şilik mezhebini yaymaya çalışıyordu. Yavuz, daha Trab

Notu Oku »
Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar

Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar

A. DOĞANIN EKSTREMLERİ Doğayı oluşturan unsurlar arasında mükemmel bir dayanışma ve denge vardır. Yeryüzündeki okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardan buharlaşan sular atmosfere karışarak bulutları oluşturur. Rüzgârlar bulutları atmosferin değişik bölgelerine taşır. Bulutlar içindeki su buharının bir bölümü yoğuş

Notu Oku »
II. Bayezid Dönemi

II. Bayezid Dönemi

II. BAYEZİD DÖNEMİ (1481-1512) Şehzade Cem Sultan Olayı 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet’in vefatı üzerine o sırada Amasya valisi olan büyük oğlu II. Bayezid, Osmanlı tahtına geçti. Ancak Fatih’in küçük oğlu Cem, II. Bayezid’in hükümdarlığını tanımadı. Babasının sağlığında yerine vekililik yaptığını

Notu Oku »
Dünya Gücü OsmanlıDevleti (1453-1600)

Dünya Gücü OsmanlıDevleti (1453-1600)

II. MEHMET DÖNEMİ İSTANBUL’UN FETHİ              İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı bir boğaz üzerinde yer almaktadır. Bu özelliğinin bir sonucu olarak Asya ile Avrupa arasındaki kara yolları ile Karadeniz Akdeniz arasındaki su yollarını kontro

Notu Oku »